Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤεχνολογίεςΠρόγραμμα για έξυπνα κτίρια

Πρόγραμμα για έξυπνα κτίρια

Το Πρόγραμμα «Smart Readiness», επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Προκηρύχθηκε από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και θα παρέχει επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των ανωτέρω εργασιών, η ονομαστική αξία των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τόσο την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα», όσο και τη διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ– 16818 με τίτλο: «Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ με την αρ. πρωτ. 182309 ΕΞ 2022/13-12-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 68Ο1Η-ΧΛΥ ), με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών σε Έξυπνα Κτίρια» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190259.

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του περιοδικού Ecotec.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ