Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠροστασία ΠεριβάλλοντοςΠροστασία περιβάλλοντος και οικοτουρισμός στη Γιάλοβα

Προστασία περιβάλλοντος και οικοτουρισμός στη Γιάλοβα

Η περιοχή κατατάσσεται μεταξύ των πιο παραγωγικών αγροτικών περιοχών της Ελλάδας και για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί επίσης η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, με σεβασμό στο καθεστώς προστασίας. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου προχώρησε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Στόχος του μνημονίου είναι η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της Μεσσηνίας και της Δυτικής Πελοποννήσου, καθώς και η προώθηση αναπτυξιακών δράσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της προνομιακής θέσης της περιοχής, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξης της Μεσσηνίας.

Από πλευράς του ΟΦΥΠΕΚΑ το μνημόνιο υπέγραψε η πρόεδρος του οργανισμού, κ. Μαρία Παπαδοπούλου, ενώ από πλευράς του Ιδρύματος, ο γενικός διευθυντής, Ξενοφώντας Κάππα. Κατά την υπογραφή του μνημονίου, η κ. Παπαδοπούλου δήλωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως η περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας περιλαμβάνει περιοχές με πολύ μεγάλη οικολογική και περιβαλλοντική σημασίας, η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε άλλες τομεακές πολιτικές, είναι σημαντική και μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η ορθολογική διαχείριση του Ιδρύματος, εντός των προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνει, θα συνεισφέρουν στη διατήρηση των σπανίων ειδών και οικοτόπων που αυτές φιλοξενούν».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας τους οι δύο φορείς προγραμματίζεται να αναλάβουν κοινές δράσεις, όπως η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, η υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης, η πραγματοποίηση συνεργασιών για την ανάδειξη των ξεχωριστών χαρακτηριστικών της Μεσσηνιακής γης, καθώς και για την διαμόρφωση σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή της Μεσσηνίας περιλαμβάνει πέντε περιοχές του δικτύου Natura 2000, μεταξύ των οποίων η Λιμνοθάλασσα της Πύλου, η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβα και η θαλάσσια περιοχή της Νότιας Μεσσηνίας.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου ανάμεσα στην κ. Παπαδοπούλου και τον κ. Κάππα.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας.

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς καθώς και με οργανισμούς των πεδίων αυτών.

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ