Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηRenovUP: Τα πρώτα αποτελέσματα

RenovUP: Τα πρώτα αποτελέσματα

Η υλοποίηση του Κύματος Ανακαίνισης (Renovation Wave) επιταχύνοντας τις διαδικασίες  της ανακαίνισης καθώς και της απαλλαγής του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενεργειακή εξοικονόμηση με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθιστά το «Κύμα Ανακαίνισης (Renovation Wave)» των κτιρίων της ΕΕ βασική κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει σε μία στιβαρή και βιώσιμη ανάκαμψη μετά από την περίοδο της  πανδημίας του Covid-19 και μετά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RenovUP συνέβαλλε ενεργά, ώστε και ο ελληνικός Κατασκευαστικός κλάδος να κινηθεί προς αυτή τη κατεύθυνση.

Το πρόγραμμα RenovUP προέκυψε από τη διαπίστωση πως τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης για Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνων Εργοταξίων δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ανακαίνιση κτιρίων και τους διάφορους περιορισμούς τους.

Εκπληρώνοντας το στόχο αυτό, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RenovUP, κατάφερε να προωθήσει τη δια βίου μάθηση στο χώρο εργασίας, να παράσχει μια νέα ώθηση προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης τόσο σε Επικεφαλής Έργων όσο και σε Υπεύθυνους Εργοταξίων καθώς και να εδραιώσει μια καινοτόμα συστηματοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων.

Το έργο RenovUP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ και εκτός από την Ελλάδα υλοποιείται και στις χώρες της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας.

ΠΕΔΜΕΔΕ

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1935 και καλύπτει όλο το φάσμα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ατομικών και Εταιρειών έως & 7ης τάξης) και των στελεχών τους που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπεί τον Κατασκευαστικό κλάδο διεθνώς. Με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη είναι η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που είναι μέλος σε ευρωπαϊκές οργανώσεις της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας:

  • FIEC- European Construction Industry Federation, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Εταίρο
  • EIC- European International Contractors
  • EDA- European Demolition Association
  • EDI – European Decontamination Institute
  • ACRP- European Association for Construction, Repair, reinforcement & Protection

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ