Σημαντική πληροφόρηση απο την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Δίκτυου των Συστημάτων Παρατήρησης της Γης (Global Earth Observations System of Systems - GEOSS)

Συνέδριο EuroGEO για την Πράσινη Συμφωνία

Το συνέδριο του EuroGEO διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , συγκεντρώνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους και ενεργά συνεισφέροντες στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Συστημάτων Παρατήρησης της Γης (Global Earth Observations System of Systems – GEOSS).

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εξ’ αποστάσεως το Συνέδριο το οποίο θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία υποστηρίζεται και εξυπηρετείται από πληροφορίες, εργαλεία και προϊόντα Γεωπαρατήρησης, και θα καταδείξει και συζητήσει το ρόλο και τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής κοινότητας φορέων Γεωπαρατήρησης στη διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματος του GEO (Group on Earth Observation).

Στόχος του EuroGEO 2021 είναι:

  • Η διερεύνηση συνεργιών μεταξύ των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
  • Η δικτύωσητων συμμετεχόντων
  • Η επισκόπηση της Ευρωπαϊκής συμβολής σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία.

Η Ελλάδα

Το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης (Greek GEO Office – GGO), με ομιλία του διευθυντή του  Δρ. Ευάγγελου Γερασόπουλου (Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου), θα συμμετάσχει ενεργά στο συνέδριο.

Το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της Ανθεκτικότητας των Πόλεων ως 4ης προτεραιότητας του GEO (Resilient Cities and Human Settlements), η οποία τίθεται προς τελική έγκριση τον ερχόμενο Νοέμβριο από την ολομέλεια της διακυβερνητικής πρωτοβουλίας GEO.

Η ομιλία εστιάζεται στην επόμενη ημέρα των δράσεων του EuroGEO για την υποστήριξη των αναγκών των πόλεων και των πολιτών μέσω της Γεωπαρατήρησης και για το κατά πόσο και πως η Ευρώπη μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο στη νέα αυτή προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της Νέας Αστικής Agenda.

Για περισσότερα νέα μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης: http://www.greekgeo.noa.gr/v2/index.php/news-events

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

 

 

 

Τα Περιοδικά μας