Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλιματικές ΑλλαγέςVerde.tec Forum: Εκδήλωση του Ιδρύματος Χατζηγάκη με θέμα «Κλιματικές αλλαγές & Κοινωνία»

Verde.tec Forum: Εκδήλωση του Ιδρύματος Χατζηγάκη με θέμα «Κλιματικές αλλαγές & Κοινωνία»

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη συμμετέχει στο Verde.tec Forum 2024 στο πλαίσιο της 6ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, διοργανώνοντας την εκδήλωση:

«Κλιματικές Αλλαγές και Κοινωνία»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Μαρτίου στις 15:00 – 17:00 στη Συνεδριακή Αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου MEC στην Παιανία.

Πρόγραμμα

15.00 – 15.45

Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη & ∆ράση

Χρήστος Ζερεφός – Ακαδηµαϊκός – Επόπτης Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατµόσφαιρας & Κλιµατολογίας

Ιωάννης Κολοβός – ∆ιοικητής 1ης Ειδικής Μονάδας ∆ασικών Επιχειρήσεων, Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος

Βασιλική Κοτρώνη – ∆ιδάκτωρ ∆υναµικής Μετεωρολογίας ∆ιευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ

Στάθης Σταθόπουλος, Γ.Γ. ∆ασών, ΥΠΕΝ

15.45 – 16.15

Κλιµατική Αλλαγή: Εκπαίδευση & Τεχνολογία

Γιάννα Ανδρονοπούλου – CEO, Microsoft Hellas

Ιωάννης Μανουσάκης – Υπεύθυνος Ανάπτυξης ∆ικτύου, Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

Αντωνία Μοροπούλου – Οµότιµη Καθηγήτρια, ΕΜΠ, Μέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Αντώνης Παπαδόπουλος – ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας, Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά

Εµµανουήλ Πλειώνης – Πρόεδρος ∆Σ, Εθνικό Αστεροσκοπείο

Νίκος Χρηστάκης – ∆ιευθύνων Σύµβουλος, HP Ελλάδα/ Κύπρος

16.15 – 17.00

Βιωσιµότητα: Καλές Πρακτικές & Κοινωνία

∆ρ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος – Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας, Σχολή Αγρονόµων Μηχανικών ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, Ecomobility, Ecocity

Λευτέρης Αραπάκης – Συνιδρυτής, Εναλεία

Γιώργος Μπάλιας – ∆ικηγόρος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Ευτυχία Πηλίγκου – Πρόεδρος, Deloitte Foundation

Iωάννης Σιδέρης – Chief Sustainability Officer, Thrace Group

Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη – Γ.Γ. (∆Σ), Ίδρυµα Χατζηγάκη

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ