Βιοκαύσιμα: Η ισχύς εν τη ενώσει

Ο Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων (Ε.Σ.ΠΑ.Β.) αποφάσισαν να λειτουργούν πλέον ως ενιαίο σχήμα, κάτω από την “ομπρέλα” του Σ.ΒΙ.Β.Ε. Ο «νέος» Σ.ΒΙ.ΒΕ, μοναδικός πλέον θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού κλάδου παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων, έχει ως στόχο την ανάπτυξη της αειφόρου παραγωγής βιοκαυσίμων, προωθώντας την χρήση Ελληνικών πρώτων υλών αλλά και την χρήση απορριμμάτων και αποβλήτων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το ενιαίο σχήμα θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα σημαντικά θέματα του κλάδου, τις σοβαρές δυσλειτουργίες στην ελληνική αγορά βιοκαυσίμων, αλλά και να παρακολουθήσει τις νέες προκλήσεις στην Ευρώπη και διεθνώς.

Στις 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του ενιαίου Συνδέσμου. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

-Σωτήριος Α. Φώλιας (GF ENERGY ABEE), Προεδρος
-Γιάννης Κουρούκλης (ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.), Α? Αντιπρόεδρος
-Ιωάννης Τυχάλας (Φυτοενέργεια Α.Ε.), Β? Αντιπρόεδρος
-Παρασκευάς Πέττας (Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΕΒΕ), Γραμματέας
-Νικόλαος Τσαγκαλίδης (MILL OIL HELLAS A.E.), Ταμίας
-Στυλιανός Γουνιώτης (ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε.), Οικονομικός επόπτης
-Σωτήριος Σωτηριάδης (ΜΑΝΟΣ Α.Ε.), Μέλος

Η Ελληνική παραγωγή βιοκαυσίμων προσφέρει πολύ σημαντικά οφέλη στην Ελληνική Οικονομία:

• Αποτελεί έναν από τους βασιικότερους πυλώνες στήριξης της Αγροτικής παραγωγής προσφέροντας σημαντικό εγγυημένο εισόδημα για τους Έλληνες αγρότες. Ενδεικτικά, για το 2013 το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας μεταξύ των εταιρειών παραγωγής βιοντίζελ και των αγροτών άγγιξε το 1.000.000 στρέμματα.
• Δημιουργεί περισσότερες από 25.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.
• Απορροφά περισσότερους από 20.000 τόνους χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και ζωικών λιπών, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από σημαντικούς ρύπους.
• Μειώνει την εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές πετρελαίου.
• Παράγει και διοχετεύει στην Ελληνική και διεθνή αγορά περισσότερους από 100.000 τόνους Ελληνικών μη μεταλλαγμένων ζωοτροφών
• Συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου μέσω της μείωσης των εισαγωγών πετρελαίου αλλά και της μείωσης των εισαγωγών καυσίμων, βιοκαυσίμων και ζωοτροφών.
• Παράγει το μοναδικό βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο για τις μεταφορές και συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν, που ευθύνεται για τις περισσότερες εκπομπές C02 στην Ευρώπη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στους στόχους που έχει θέσει η χώρα μας για τη μείωση των ρύπων αυτών.

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας