Απορρόφηση του Γαλάζιου Άνθρακα – Είναι όλα τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας ίδια; Νέα δημοσίευση του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers

Η πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με θέμα ‘Is all seagrass habitat equal? Seasonal, spatial, and interspecific variation in productivity dynamics within Mediterranean seagrass habitat’, αφορά την ποσοτικοποίηση της δυνατότητας απορρόφησης του άνθρακα από τα λιβάδια Ποσειδωνίας στο Αιγαίο. Διερευνά δηλαδή το πώς τα διαφορετικά θαλάσσια λιβάδια (σε διαφορετικά βάθη, σε διαφορετική πυκνότητα κλπ) συμβάλλουν σε διαφορετικό βαθμό στην απορρόφηση του άνθρακα.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα θαλάσσια λιβάδια και τα άλλα αντίστοιχα παράκτια οικοσυστήματα απορροφούν έως και 35 φορές περισσότερο άνθρακα συγκριτικά με τα τροπικά δάση. Επιπλέον, κάθε τετραγωνικό μέτρο ενός υγιούς λιβαδιού παράγει έως και 20 λίτρα οξυγόνου ημερησίως για τις θάλασσες και την ατμόσφαιρα. Αλλά τι ακριβώς ισχύει για τα λιβάδια Ποσειδωνίας στα ελληνικά νερά;

Η έρευνα αυτή που υλοποιήσαμε στο ανατολικό Αιγαίο σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από το τμήμα Βιολογίας των Βρετανικών Πανεπιστημίων University of Essex και University of Portsmouth, και με τη χρήση ειδικών ψηφιακών καταγραφικών συστημάτων, αποδεικνύει ότι η δυνατότητα απορρόφησης γαλάζιου άνθρακα σε διαφορετικά θαλάσσια λιβάδια ποικίλει ιδιαίτερα με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, την ανθρωπογενή επιβάρυνση που έχουν δεχθεί αλλά και γενικότερα τη βιοποικιλότητα που στηρίζουν.

Τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ένας πολύτιμος σύμμαχός μας για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ως το δάσος των θαλασσών μας εδώ στη Μεσόγειο έχει θεμελιώδη ρόλο για την παραγωγικότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων, αν και κινδυνεύουν από αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές.

Η προστασία τους αποτελεί βασικό άξονα δράσης για το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος εδώ και 20 και πλέον χρόνια, ενώ η πολυεπίπεδη έρευνα που υλοποιείται στοχεύει να συμβάλλει στην κάλυψη των πολλών κενών γνώσης για αυτά τα σημαντικά οικοσυστήματα.

Δείτε εδώ, την επιστημονική δημοσίευση

Ελέγξτε επίσης

Δέσμευση Holcim για την προστασία του περιβάλλοντος

Τους στόχους της για την προστασία της φύσης, αποκαθιστώντας και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και το …

Τα Περιοδικά μας