Ευρωκοινοβούλιο: Να δοθούν κίνητρα για βιώσιμες επενδύσεις στην «πράσινη μετάβαση»

Για την χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας αναμένεται να συζητήσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, ενώ αναμένεται όπως η ψηφοφορία για τις τελικές αποφάσεις, πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Η στροφή προς τις βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θεωρείται δεδομένη, με τους ευρωβουλευτές να τονίζουν πως οι επενδύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών και οικολογικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Δημιουργώντας νέους τύπους βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

«Οι επενδύσεις θα πρέπει να σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», συμπεριλαμβανομένων τόσο των κοινωνικών όσο και των περιβαλλοντικών στόχων. Μόνο τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης αυτών των στόχων θα πρέπει να λαμβάνουν επενδύσεις», σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Πρόκειται για ένα μη δεσμευτικό σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη (Sustainable Europe Investment Plan – SEIP) για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας.

Ελέγξτε επίσης

Η Ευρώπη συζητά για το Ostrovets και ανησυχεί

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές είναι έτοιμοι να ζητήσουν την αναστολή της έναρξης του …

Τα Περιοδικά μας