Κλιματική αλλαγή: για ταχύτερη ευρωπαϊκή δράση και ενεργειακή ανεξαρτησία πιέζει το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Την Τετάρτη, 8 Ιουνίου, σε δύο ψηφοφορίες (στις 12.30 και 17.00, τοπική ώρα) και σε συνέχεια της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τις θέσεις του για οκτώ προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55% («Fit for 55»).

Για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και την προστασία θέσεων εργασίας και πολιτών, θα ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές.

Τα μέτρα αυτά αφορούν το σχέδιο της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κλιματική ουδετερότητα) έως το 2050, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.

Τα κείμενα που θα εγκριθούν θα αποτελέσουν την εντολή του Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική νομοθεσία.

Εκπομπές αερίων

Οι σχετικές εκθέσεις και κάποιοι κύριοι στόχοι του ΕΚ παρατίθενται στη συνέχεια:

-Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του συστήματος όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές και του συστήματος CORSIA. Προς ταχύτερη κατάργηση των «δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών» για τις εταιρείες και ένταξη των πολιτών στο ΣΕΔΕ ΙΙ πιο αργά σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό.

-Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ (CBAM), με στόχο μεγαλύτερο εύρος και ταχύτερη εφαρμογή του νέου εργαλείου για τη διαρροή άνθρακα.

-Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε άλλους τομείς (επιμερισμός προσπαθειών): αυστηρότερη πορεία, μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη ευελιξία για τα κράτη μέλη σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε άλλους τομείς.

-Πρότυπα εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, αποσκοπώντας σε μηδενικές εκπομπές στις οδικές μεταφορές για το 2035 για τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

-Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομικός τομέας (LULUCF): o νέος στόχος της ΕΕ για τις καταβόθρες άνθρακα θα αυξήσει de facto τον στόχο μείωσης της ΕΕ για το 2030 στο 57%

-Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα – ένα νέο ταμείο που θα βοηθήσει τα άτομα που πλήττονται από την φτώχεια στους τομείς της ενέργειας και την κινητικότητας, ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Σταδιακή εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ/«CBAM») από το 2027

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση του …

Τα Περιοδικά μας