Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τα αιολικά πάρκα δεν σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα της Κεφαλλονιάς.

Το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα «Ιανού» από το νησί της Κεφαλονιάς καταγράφονται σε έκθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, τα αιολικά πάρκα δεν σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα της Κεφαλλονιάς.

Η έκθεση με τίτλο «Επιπτώσεις του Κυκλώνα “Ιανός” στην Κεφαλονιά – Διερεύνηση αιτιών πρόκλησης των καταστροφών» την οποία συνέταξε ο καθ. Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει χαρακτηριστικά:

  • Στα κορυφαία τμήματα των ορεινών όγκων έχουν κατασκευασθεί αιολικά πάρκα, αποτελούμενα από οδούς πρόσβασης και διαμορφώσεις μικρών εκτάσεων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, σχεδόν μηδενικής συμμετοχής στην συνολική έκταση των λεκανών απορροής και κατ΄ επέκταση χωρίς να συμμετέχουν στα αίτια των πλημμυρικών φαινομένων» (παρ. 5.στ, σελ. 4).
  • «Η κατασκευή και η λειτουργία των Αιολικών Πάρκων στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει συμβάλλει σε καμία φάση στην εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου του 2020» (παρ. 7.ε, σελ. 5).
  • «Η συμμετοχή των αδρομερών υλικών από τις διανοίξεις οδών προσπέλασης και εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων στην στερεομεταφορά, ήταν ανύπαρκτη, με τα αδρανή υλικά να παραμένουν στις επιφάνειες της οδοποιίας και των πλατειών των Αιολικών Πάρκων. Σε ορισμένα μόνο σημεία παρατηρήθηκαν φυσιολογικές μικρές μετακινήσεις της τάξεως των μερικών δεκάδων μέτρων χωρίς να συμμετέχουν στην γενικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του πλημμυρικού ρεύματος. Από τις αυτοψίες προκύπτει ότι τα φερτά υλικά που κατέκλυσαν τις πληγείσες περιοχές της Αγίας Ευφημίας, του Φισκάρδου και της Άσσου δεν συσχετίζονται λιθοφασικά με τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα αιολικά πάρκα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην αντίστοιχη περίπτωση της Άσσου, η οποία επίσης υπέστη σημαντικές καταστροφές, στην υδρολογική λεκάνη της περιοχής δεν υφίσταται εγκατεστημένο Αιολικό Πάρκο» (παρ. 7.ε, σελ. 5).
  • «Ειδικότερα, σχετικά με το πιο πρόσφατα κατασκευασμένο Αιολικό πάρκο, του «Ξερακιά» το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί προ της επέλασης του «Ιανού», η συμμετοχή του είναι μηδενική στα πλημμυρικά φαινόμενα του νησιού» (παρ. 7.στ, σελ. 6).
Ο καθ.Ευθύμης Λέκκας

Η έκθεση δημοσιεύτηκε στη δεύτερη έκδοση του 20ου τεύχους του “NEWSLETTER OF ENVIRONMENTAL, DISASTER, AND CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES” του  ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων” του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τις επιπτώσεις του Μεσογειακού Κυκλώνα “Ιανός”.

Το τεύχος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημονικών ομάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.

 

Μπορείτε να δείτε την τεχνική έκθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών  ΕΔΩ.

 

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Συνεδρίασε η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα την σύνταξη της …

Τα Περιοδικά μας