Και ο δήμος Σπάτων Αρτέμιδας μπαίνει στη διαχείριση βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Αττικής: Και σε Σπάτα-Αρτέμιδα ο καφέ κάδος…

Ο δήμος Σπάτων Αρτέμιδας ήταν ο επόμενος σταθμός της Περιφέρειας Αττικής, για την παράδοση εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης. Ένας ακόμη “κρίκος” προστέθηκε στην αλυσίδα της μεγάλης προσπάθειας για την προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, ειδικότερα σε μια πανέμορφη περιοχή με θαλάσσιο περιβάλλον: “να καταστήσουμε την Αττική μας Πράσινη Περιφέρεια της Ανακύκλωσης”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Πατούλης.
Τον σύγχρονο εξοπλισμό, ένα απορριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, 160 κυτία ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου και 120 καφέ κάδους παρέλαβε ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Μάρκου.
Ο Περιφερειάρχης παρέδωσε το νέο εξοπλισμό, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικού Τομέα Θ. Αυγερινό.
Στην παραλαβή του εξοπλισμού παρίσταντο επίσης οι Αντιδήμαρχοι Α. Νομικός, Δ. Φράγκος, Α. Τούντας και ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου Π. Κατσούλης.

Χαιρετισμός στην COVID19 εποχή, αλλά και στην εποχή της δράσης για την διαχείριση βιοαποβλήτων της Περιφέρειας.

Δηλώσεις
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
“Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας εδώ στον δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στην προσπάθεια που κάνουμε να καταστήσουμε την Αττική μας Πράσινη Περιφέρεια της Ανακύκλωσης, Περιφέρεια της υγείας και της Ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, παραδίδουμε εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να υλοποιηθεί ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης απορριμμάτων που, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινά από τα σπίτια μας”.

Γιώργος Πατούλης και Δημήτρης Μάρκου με τους κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης.

Ο δήμαρχος Δ. Μάρκου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και μεταξύ άλλων δήλωσε:
“Είναι καθήκον μας να εκπαιδεύσουμε την τοπική κοινωνία ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Είναι βασικό να πετύχει η χρήση του καφέ κάδου. Το τελικό προϊόν, το εδαφοβελτιωτικό είναι και αυτό προς όφελος των πολιτών, όπως και όλη αυτή η προσπάθεια”.

Ελέγξτε επίσης

Αγρίνιο: Λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων

Το “Υποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης …

Τα Περιοδικά μας