Περιφέρεια Αττικής: Ποια σχολεία της Κηφισιάς θα αναβαθμιστούν ενεργειακά

Σε επτά κτίρια δημοτικών σχολείων του δήμου Κηφισιάς θα πραγματοποιηθούν έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 825.000 ευρώ/

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την Πράξη για την υλοποίηση των έργων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» του Ε.Π. «Αττική». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα σχολεία που θα αναβαθμιστούν είναι τα εξής:

 1. 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Α
 2. 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Β1
 3. 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Β2 4.
 4. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Α
 5. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Β
 6. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Γ
 7. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς – Κτίριο Δ

Οι εργασίες

Η πράξη αποτελείται από παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν την αναβάθμιση της θερμομονωτικής ικανότητας του κτιριακού κελύφους και την βελτίωση της αποδοτικότητας των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Συγκεκριμένα αφορούν σε:

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα – νερού υψηλών θερμοκρασιών
 2. Βελτίωση του δικτύου διανομής της θέρμανσης
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED
 4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος (οροφές – τοιχοποιία)
 5. Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου υψηλών ενεργειακών επιδόσεων

Το σύνολο των έργων

Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ088 της ΕΥΔΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής), έχουν ενταχθεί 28 Δήμοι με συνολικό προϋπολογισμό 22,7 εκ. €, ενώ είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 17 δήμοι με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 11,6 εκ. €. Με την κατασκευή και ολοκλήρωση των ως άνω έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί συνολικά εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 11 εκ. KWh/έτος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε:

« Σε συνεργασία με τους Δήμους συνεχίζουμε να ενισχύουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πόλεων της Αττικής μας, συνεπείς στη δέσμευση μας ότι καθημερινά θα βελτιώνουμε έμπρακτα την ποιότητα ζωής των πολιτών».

 

Ελέγξτε επίσης

Πιλοτικό πρόγραμμα για την βιώσιμη αστική κινητικότητα

Προαναγγέλθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, στο πλαίσιο επιστολής του για την κατάρτιση …

Τα Περιοδικά μας