Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ για τα λιπάσματα: Σε πρώτο πλάνο η προστασία του περιβάλλοντος

Με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδοων), κ. Γεώργιο Πιτσιλή, προστατεύεται η δημόσια υγεία, το περιβάλλον ενώ διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η συνεργασία αφορά τον έλεγχο δειγμάτων λιπασμάτων, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

«Η υλοποίηση του Πρωτοκόλλου πραγματοποιείται με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων αυτού. Επίσης, καθορίζονται οι όροι για την εύρυθμη, παραγωγική και αποτελεσματική συνεργασία των Υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διεξαγωγή του» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα Περιοδικά μας