Στην τελική ευθεία το Πράσινο Σημείο του Δήμου Μήλου

Το Πράσινο Σημείο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για τον Δήμο Μήλου» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 514.169,93 Ευρώ. 

Το έργο σήμερα βρίσκεται σε φάση τελικής ωρίμανσης με την εκπόνηση της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και της τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου. 

Το έργο αφορά στη χωριστή συλλογή και αποθήκευση σε ένα (1) Πράσινο Σημείο και δύο (2) Γωνιές Ανακύκλωσης – τα οποία θα είναι άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες –  διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους διαχείρισης ως σύμμεικτα (μεταφορά, επεξεργασία, ταφή). 

Στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Μήλου θα συλλέγονται κυρίως υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) και δεν καλύπτονται από τους κάδους χωριστής συλλογής συσκευασιών που δύναται ο κάθε πολίτης να βρει στη γειτονιά του. Θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες (πολίτες – δημότες), να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά, όπως χαρτί / χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, πλαστικό, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κ.α.  

Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, ανέλαβε τις μελέτες ωρίμανσης του έργου και υποστήριξε τον Δήμο Μήλου στην ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. 

Ελέγξτε επίσης

ΕΒΕΑ: Υποδέχεται επιχειρηματική αποστολή από τις ΗΠΑ

Την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποδέχεται διαδικτυακά Επιχειρηματική Αποστολή …

Τα Περιοδικά μας