Αναλογιστική Μελέτη ΣΠΕΦ:Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ ευθύνεται για την διάλυση του ΕΛΑΠΕ και όχι ο COVID

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) προέβη σε αναλογιστική μελέτη – μοντελοποίηση σεναρίων για την διερεύνηση του κατά πόσο ευθύνεται η πανδημία για την κατάσταση αυτή και πόσο η συντελεσθείσα μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, ο Σύνδεσμος προχώρησε σε αυτήν την ανάλυση, από την στιγμή που το Υπουργείο Ενέργειας με την ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917, ΦΕΚ Β3373 από 31/8/19 αποφάσισε μέσω της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ και μάλιστα αναδρομικά από 01/01/19 να αποστερήσει περί τα ~200 εκ. ευρώ ετησίως (δηλ. ~400 εκατ. ευρώ σωρευτικά, μέχρι το τέλος του 2020) από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), απ’ όπου δηλαδή πληρώνεται η παραγωγή από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη συνέχεια διαμορφώνει μία περιρρέουσα ρητορική πως δήθεν η κρίση του COVID-19 ευθύνεται για την εκτροπή των αποτελεσμάτων του ΕΛΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, προκύπτει πως η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ ήταν εξ’ αρχής απολύτως εσφαλμένη, αφού δεν υπήρχε ουδεμία ρεαλιστική περίπτωση να ευσταθήσει ακόμη και αν δεν υπήρχε η πανδημία. Μόνη της η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ οδηγεί ακόμη και χωρίς συνθήκες COVID-19 τον λογαριασμό σε σωρευτικό έλλειμμα -61 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020 ή -131 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστεί και το θεσμοθετημένο μαξιλάρι των 70 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε εκ του Νόμου να διατηρείται.  Αντίθετα αν το ΕΤΜΕΑΡ δεν μειωνόταν, ο ΕΛΑΠΕ θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην πανδημία του COVID-19 καταλήγοντας στο τέλος του 2020 σε σωρευτικό πλεόνασμα 73 εκατ. ευρώ ή 3 εκατ. ευρώ αφαιρουμένου του μαξιλαριού που θα έπρεπε εκ του Νόμου να διατηρείται.

«Υπενθυμίζουμε τέλος πως σύμφωνα και με παλαιότερη από τον Μάρτιο του 2020 μελέτη μας για την κατάσταση μετά COVID στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με ποσοτικά τεκμηριωμένο τρόπο (ο οποίος επιβεβαιώθηκε και από τα θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα α’ 6μήνου 2020 της ΔΕΗ) υποδείξαμε στην Πολιτεία πως η κρίση της πανδημίας δημιουργεί πολλαπλάσια πρόσθετα κέρδη στην Προμήθεια απ’ όση απώλεια δημιουργεί στον ΕΛΑΠΕ. Με άλλα λόγια τα χρήματα που πληρώνουν οι καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια υπό τον COVID όχι μόνο επαρκούν αλλά και περισσεύουν.  Αναδιανομή χρειάζεται μόνο μεταξύ Προμήθειας και ΕΛΑΠΕ, ήτοι αντιστροφή αυτού που η Κυβέρνηση έπραξε με την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι» αναφέρει ο ΣΠΕΦ.

Εδώ η μελέτη: SPEF-ELAPE_121020

 

ΣΠΕΦ:

Σε κάθε περίπτωση μας προκαλεί απορία το πως η ηγεσία του ΥΠΕΝ πέρυσι φαντάστηκε και συνεχίζει να φαντάζεται την αφαίρεση πόρων από τον ΕΛΑΠΕ μέσω της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ προς όφελος της ΔΕΗ, χωρίς μάλιστα κάποια στιγμή να πρέπει να το επαναφέρει ώστε να ισοσκελιστεί ο Λογαριασμός και να μην συνεχίσει σε αρνητικό έδαφος.

 

Ελέγξτε επίσης

Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στη διαβούλευση ΥΠΕΝ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και την ελεύθερη αγορά στις νέες ΑΠΕ

Επιστολή προς το ΥΠΕΝ έστειλα ο ΣΠΕΦ με τις θέσεις του σχετικά με τις ανταγωνιστικές …