Απάντηση ΕΟΑΝ σε συγκεκριμένα ΜΜΕ: «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και τίποτα να φοβηθούμε»

Για δημοσιεύματα που αφορούσαν το Σύστημα Εναλλακτικής Ανακύκλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και την έγκριση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της, αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης:

«Ανεξάρτητα λοιπόν από τη σκοπιμότητα που υπηρετούν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα για να μην θεωρηθεί η σιωπή του ΕΟΑΝ ως παραδοχή των γραφομένων υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:

1.Ο ΕΟΑΝ εποπτεύει συνολικά 28 συστήματα ανακύκλωσης. Μέχρι πέρυσι το Νοέμβριο είχαν εγκριθεί μόνο 4 επιχειρησιακά σχέδια των συστημάτων αυτών. Μέσα σε ένα χρόνο έχουν εγκριθεί 11 και διορθωθεί 4. Συνολικά 15. Για όλα αυτά δεν έχει ακουστεί η παραμικρή παρατήρηση.

2. Το σύστημα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Υλοποιεί συνολικά το 75% της ανακύκλωσης της χώρας. Λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα. Μέτοχος του είναι και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

3.Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματος αυτού εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας του Οργανισμού και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το επιχειρησιακό σχέδιο πληροί τους όρους που έθεσε το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.

4. Τόσο στην περίπτωση αυτή όσο και στις περιπτώσεις που προηγήθηκαν ή θα ακολουθήσουν το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ τηρεί τις ίδιες προϋποθέσεις που προκύπτουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

5. Η αξιολόγηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων είναι επίσης υποχρέωση του Οργανισμού και ο ΕΟΑΝ εφαρμόζει προς όλους ανεξαιρέτως όσα προβλέπονται από το νόμο».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΟΑΝ:

«Ελπίζουμε ότι μετά από όλα αυτά, όσοι ανακινούν το θέμα θα αντιληφθούν ότι ο ΕΟΑΝ θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του με την ίδια διαφάνεια και αμεροληψία. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και τίποτα να φοβηθούμε».

Ελέγξτε επίσης

Ημερίδα ΕΟΑΝ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ-ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – ReWeee – LIFE14/ENV/GR/000858

To πρόγραμμα του διαδικτυακού συνεδρίου του ΕΟΑΝ, κατά το οποίο θα παορυσιαστούν τα αποτελέσματα του …

Τα Περιοδικά μας