Δήμος Καβάλας: Προχωρά σε κατασκευή μονάδας βιοαποβλήτων

Ο δήμαρχος Καβάλας,  κ. Θόδωρος Μουριάδης, υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού από πράσινα απόβλητα. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στην περιοχή των Κρηνίδων. Το έργο εντάχθηκε στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης πρασίνων η οποία θα περιλαμβάνει:

1) χώρο υποδοχής των πράσινων αποβλήτων,

2) σύστημα τεμαχισμού των πράσινων αποβλήτων,

3) χώρο κομποστοποίησης σε σειράδια,

4) χώρο ωρίμανσης του υλικού και χώρο προσωρινής αποθήκευσης του εδαφοβελτιωτικού.

Επιπλέον περιλαμβάνεται η προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, προμήθεα εξοπλισμού της μονάδας και τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ  (Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας). Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στην απόφαση αποτελείται από έναν φορτωτή και έναν κλαδοτεμαχτιστή.,

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω διακρίνονται σε 3 υποέργα:

Υποέργο 1: Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στου Δήμου Καβάλας

Υποέργο 2: Προμήθεια μηχανολογικού Εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – ΚΟΜΠΟΣΤ.

Υποέργο 3 : Εργασίες ΟΚΩ

Η μονάδα θα κατασεκυαστεί επι του ανατολικού τμήματος αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρηνίδων, που βρίσκεται σε απόσταση (οδικώς) 1.800 m από τα όρια του οικισμού Κρηνίδων.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 747.110,57 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 13/09/2021 και η λήξη της Πράξης ορίζεται ως η 31/12/2023.

Ελέγξτε επίσης

Έργα περιβάλλοντος στη Λυκόβρυση

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης θα υλοποιηθεί ειδική δράση για τα …

Τα Περιοδικά μας