Ε.Ε: Αποφασίζει για την κλιματική ουδετερότητα

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιήσει την τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου της έκθεσης που έχει ήδη προκρίνει, καθιστώντας στόχο για την ΕΕ, όπως καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, με απόφαση που θα είναι νομικά δεσμευτική και θα θέτει ενδιάμεσο στόχο για το 2030.