Ε.Β.Ε.Α.: Ανοιχτή πρόσκληση για καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες

Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του Ε.Β.Ε.Α. και το Εθνικό

Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε

απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες

/ επιχειρήσεις, να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της

“Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.”, του “Κέντρου

Επιχειρηματικότηταs – Κωνσταντίνος Μίχαλος” και να ενταχθούν στο πρόγραμμα

φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α.

 

Στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης/συμμετοχής:

-Νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και

επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των

μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το

50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

 

-Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από

γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%

 

Ειδικότερα:

  • Κάθε επιχείρηση/ομάδα αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα

προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας, στο πλαίσιο συνεργασίας με

τους συμβούλους και τους μέντορες αυτής, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος

κάθε επιχειρηματικής ομάδας, στην περίοδο ανάπτυξης της επιχειρηματικής της

ιδέας ή ανάπτυξης της επιχείρησης της.

 

  • Για ομάδες αποτελούμενες μόνο από έναν ιδρυτή, ο ιδρυτής δεσμεύεται να

εντάξει τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος στην ομάδα, μέσα στους πρώτους τρεις

μήνες μετά την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

Ελέγξτε επίσης

THE ATHENS STARTUP BUSINESS INCUBATOR: Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 28 Ιουνίου

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνει το EBEA σε ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και επιχειρηματικές ομάδες να …

Τα Περιοδικά μας