Πηγή φωτό: europarl.europa.eu

Εισφορά άνθρακα στις εισαγωγές: Στην ατζέντα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

Για πιο φιλόδοξες παγκόσμιες κλιματικές δράσεις το ΕΚ θα πάρει θέση για την υιοθέτηση μέτρων που θα στηρίξουν ακόμη περισσότερο τις δράσεις για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία από τις Κλιματικές Αλλαγές. Την Δευτέρα 8 Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το θέμα της πρόληψης «διαρροών άνθρακα» στις εισαγωγές στην ΕΕ από λιγότερο κλιματικά φιλόδοξες χώρες.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να τοποθετηθούν με ψήφισμα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ, ο οποίος θα είναι συμβατός με το σύστημα του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου).

Το ψήφισμα

Στο σχέδιο ψηφίσματος τονίζεται ότι η αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να οδηγήσει σε «διαρροή άνθρακα», καθώς οι παγκόσμιες κλιματικές προσπάθειες δεν θα είναι επωφελείς, εάν η παραγωγή της ΕΕ μεταφερθεί απλά σε χώρες που δεν είναι μέλη της και οι οποίες έχουν λιγότερο φιλόδοξους κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το κίνητρο

Προκειμένου να δημιουργηθεί κίνητρο για τις ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές βιομηχανίες να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα, αναμένεται να προτείνουν εισφορές άνθρακα σε εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ, εφόσον αυτές προέρχονται από χώρες που δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να υποστηρίξουν ότι η εισφορά άνθρακα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται λανθασμένα ως εργαλείο εμπορικού προστατευτισμού.

Η νομοθεσία

Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τη σχετική νομοθετική πρόταση το δεύτερο τρίμηνο του 2021, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και μια πρόταση για το πώς να συμπεριληφθούν τα έσοδα που θα προέλθουν στη χρηματοδότηση μέρους του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας πιο φιλόδοξης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα και έχει κηρύξει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης από τις 28 Νοεμβρίου 2019.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα οδηγήσουν σε ψηφοφορία της οποίας τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 10 Μαρτίου.

 

 

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Βιοποικιλότητα – ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα για το 2030 (την Πέμπτη)

Ανακοινώθηκε η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εβδομάδα 11-17 Ιανουαρίου 2021. Μέσα στα θέματα …

Τα Περιοδικά μας