Ευρωκοινοβούλιο: Οι εταιρείες πρέπει να προνοούν για ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον

Δεσμευτικούς κανόνες για πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, εταιρική ευθύνη για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας θα ζητήσουν οι ευρωβουλευτές με επικύρωση του σχεδίου νομοθετικής πρωτοβουλίας με τίτλο «Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία».

Η πρωτοβουλία εκπονήθηκε από την επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως νομοθετική πρόταση που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες θα λογοδοτούν και θα υπέχουν ευθύνη όταν βλάπτουν ή συμβάλλουν στην υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της χρηστής διακυβέρνησης.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να προσφέρουν αποτελεσματικότερη προστασία για τα δικαιώματα των θυμάτων, να εγγυώνται την πρόσβαση σε ένδικα μέσα και να εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες.

Και η Πράσινη Συμφωνία

Σε μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020 διαπιστώθηκε ότι μόνο μία στις τρεις εταιρείες στην ΕΕ λαμβάνει επί του παρόντος μέτρα δέουσας επιμέλειας, ενώ περίπου το 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα στηρίζουν τη θέσπιση κανόνων για τη δέουσα επιμέλεια σε επίπεδο ΕΕ.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders δήλωσε ότι η επικείμενη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης.

 

 

 

Τα Περιοδικά μας