ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι 5 ερωτήσεις για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα-

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ έχει αναρτηθεί το υλικό του webinar με τίτλο ”Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece”, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7.10.2020 στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ Academy.

Στον  σύνδεσμο,

https://eletaen.gr/necessary-legislative-adjustments-offshore-wind-energy-greece/

μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών και  φωτογραφίες. Videos από το webinar θα αναρτηθούν εντός των επόμενων ημερών.

Όπως ανακοινώθηκε και κατά τη διάρκεια του webinar, η ΕΛΕΤΑΕΝ προσδοκά να λάβει, από τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο, απαντήσεις σε πέντε ερωτήσεις που είναι βασικές για το σχεδιασμό ενός κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Οι απαντήσεις μπορεί να υποβληθούν έως την 2 Νοεμβρίου 2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@eletaen.gr.

Στο μήνυμά σας θα πρέπει ως θέμα: «Για το θεσμικό πλαίσιο θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα»

Οι ερωτήσεις

Τα κυριότερα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και για τα οποία πιθανόν να απαιτηθεί διαφοροποίηση των βασικών σχεδιαστικών επιλογών σε σχέση με τα σήμερα ισχύοντα για τα χερσαία αιολικά, είναι τα ακόλουθα:

  1. Διασφάλιση δικαιώματος ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου σε μια θαλάσσια έκταση
  2. Φορέας που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της μελέτης και της αδειοδότησης του ΘΑΠ
  3. Φορέας που έχει την ευθύνη σχεδιασμού, της μελέτης και της αδειοδότησης του έργου σύνδεσης
  4. Διασφάλιση δικαιώματος σύνδεσης στο δίκτυο
  5. Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο των ανωτέρω ερωτημάτων, παρατίθενται ακολούθως συνοπτικά οι επιλογές που εφαρμόζονται για την περίπτωση των χερσαίων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:

  1. Το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και υλοποίησης ενός χερσαίου αιολικού διασφαλίζεται με την Άδεια Παραγωγής που χορηγείται στην αρχή της διαδικασίας μετά από υποβολή αίτησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
  2. Μετά την Άδεια Παραγωγής, ο ιδιώτης αδειούχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την αδειοδότηση του αιολικού σταθμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  3. Ο αδειούχος έχει επίσης την ευθύνη για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την αδειοδότηση του έργου σύνδεσης του χερσαίου αιολικού πάρκου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
  4. Μετά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), δηλαδή μετά από ένα ικανό επίπεδο ωρίμανσης, ο αδειούχος διασφαλίζει το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο μέσω της χορήγησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ). Η ΟΠΣ καθορίζει και την ακριβή τεχνική λύση και το κόστος σύνδεσης.
  5. Μετά την ΟΠΣ, ο επενδυτής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μειοδοτική ανταγωνιστική διαδικασία για το καθορισμό της Τιμής Αναφοράς (ΤΑ) της Σύμβασης Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) που θα υπογράψει.

 

Ελέγξτε επίσης

Συμμετοχή του SBC Greece στη δημόσια διαβούλευση για το Χωροταξικό

Το SBC Greece συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και …