Γεωπαρατήρηση και Κλιματικές Αλλαγές-Μια διαδικτυακή εκδήλωση με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομία

Η διεθνής πρωτοβουλία Urban Heritage Climate Observatory (UHCO) είναι μια συνεργασία από το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης (Greek GEO Office) και την UNESCO (World Heritage Centre), μαζί με 76 φορείς από 24 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχει σαν στόχο την ενίσχυση και το συντονισμό της διαθεματικής έρευνας και της χρήσης της γεωπαρατήρησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αστική πολιτιστική κληρονομιά.

Η συγκεκριμένη συνεργασία,  εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του GEO (Group on Earth Observations) έχει σαν αποτέλεσμα την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου, διαδικτυακά, με διακεκριμένους ομιλητές από την UNESCO, τη Γραμματεία της UNFCCC, το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Tο πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης

O σύνδεσμος εγγραφής στις σχετικές σελίδες των νέων του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης  ή το GEO blog post .

 

 

 

 

Τα Περιοδικά μας