ΚΑΠΕ: Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε θερμικά ηλιακά συστήματα

Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εγκατάστασης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ), θα πραγματοποιήσει το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών κι Εξοικονόμησης Ενέργειας) σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ».

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν και στις 13 περιφέρειες της χώρας, θα έχουν διάρκεια 75 ωρών (45 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 πρακτικής άσκησης σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια), θα επιδοτούνται με πέντε ευρώ ανά ώρα και θα οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα ΘΗΣ απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και την επαγγελματική τους θέση, αλλά και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο του ΚΑΠΕ.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 13/11/2020, σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας