Περιφέρεια Αττικής: Ενισχύει την έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Mε χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποκτά νέο διώροφο κτίριο, στην Πεντέλη, έργο προϋπολογισμού 500 χιλ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους και γραφεία του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ).

Πρόκειται για το κτίριο στον λόφο Κουφού στην Πεντέλη το οποίο περιλαμβάνει ακόμη, στην ως άνω έκταση του Αστεροσκοπείου, κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 2.511 τ.μ., προϋπολογισμού 2,7 εκ. € που θα στεγάσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (κατασκευή πεζοδρόμων, υπαίθριων κλιμάκων και ραμπών ΑΜΕΑ κλπ).

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, θα αποκτήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο (κτίρια και εργαστήρια), ενοποιώντας τις ερευνητικές υποδομές, βελτιστοποιώντας τις ερευνητικές δράσεις του ΕΑΑ και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική συγκέντρωση και αξιοποίηση του ερευνητικού εξοπλισμού (σεισμολογικοί σταθμοί  καταγραφής, επιταχυνσιογράφοι κλπ).

Δηλώσεις

«Η εύρυθμη λειτουργία του Αστεροσκοπείου, είναι συνώνυμη με την εξέλιξη της έρευνας, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών αλλά και των ερευνητών και επιχειρήσεων της Αττικής. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρηματοδοτούμε ένα σύνολο κτιριακών παρεμβάσεων στο λόφο της Πεντέλης, όπου σύντομα θα στεγαστεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ενώ συνάμα επεκτείνονται τα γραφεία και τα εργαστήρια του ΙΑΑΔΕΤ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΕΑ».

 

 

Ελέγξτε επίσης

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: επιπλέον 10 εκ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Ενισχύεται προϋπολογισμό του Γ’ Κύκλου του Προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, που αφορά στην ενίσχυση των …

Τα Περιοδικά μας