(από αριστερά) Rüdiger Klatt CEO Ινστιτούτου Έρευνας FIAP, Sarina Thiele, Διευθύντρια Τμήματος Εκπαίδευσης Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Αθανασία Θεοδωρίδου Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΑΕΔ, Wolfgang Jung CEO Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν, Silke Steinberg CEO Ινστιτούτου Έρευνας FIAP, Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δήμητρα Κοκκίνου Αρχιτέκτων ΜΔΕ Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Δ/νσης Γραμματείας Διοικητή, Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Μόσχα Στασού, Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΑΕΔ

«Πράσινο Σχολείο» η Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ στην Κοζάνη

Το GRAEDUCATION συζήτησαν οι εταίροι του ελληνογερμανικού έργου το οποίο αποβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση και μετατροπή της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ Κοζάνης σε ένα πρότυπο «Πράσινο Σχολείο».

Πρόκειται για  μια νέα, καινοτόμα, δράση στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της απασχόλησης σε τομείς αιχμής με έμφαση στους νέους.

Η πρωτοβουλία παροχής ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης της πράσινης οικονομίας στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικές κοινωνίες που έχουν πληγεί οικονομικά, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και παρουσιάζουν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό λόγω του brain drain.

Η επικείμενη απολιγνιτοποίηση της περιοχής δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης των λεγόμενων «πράσινων» επαγγελμάτων για την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την προσέλκυση επενδύσεων.

(από αριστερά) Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο  Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο κ. Νικόλαος Σαρρής, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης,  ο κ. Ιωάννης Γ. Σταύρου, Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδος  και ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης, παρουσιάστηκαν best practices από τη Γερμανία, εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα της σύμπραξης και υπογράφηκε ανανεωμένο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ όλων των εταίρων.

Το ελληνογερμανικό έργο GRÆDUCATION

Αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων» και στοχεύει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το 2017 από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη), το Wissenschaftpark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν), το HBZ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Μίνστερ) και, στην Ελλάδα, από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Για πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τμήμα Εκπαίδευσης (www.german-chamber.gr)

Ελέγξτε επίσης

Οι επενδυτικές προτάσεις για τις λιγνιτικές περιοχές

Σχεδόν 200 δημόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές προτάσεις για την δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών θα …

Τα Περιοδικά μας