Πρόγραμμα «Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» στο Δήμο Πεντέλης με προμήθεια νέου εξοπλισμού

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος «Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης, έργο που χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας έως το ποσό των 495.000 ευρώ και από ίδιους πόρους του δήμου Πεντέλης με 13.400 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας με ΦΠΑ ανέρχεται στα 508.400 ευρώ.

H προγραμματική σύμβαση εξασφαλίζει την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης.

Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού με την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων και σαρώθρων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η προμήθεια δύο απορριμματοφόρων 14 και 16 κυβικών με συστήματα εσωτερικής πλύσης, καθώς και η προμήθεια δύο ηλεκτρικών αναρροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή.

Δηλώσεις

«Ο νέος σχεδιασμός βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες όπως η στροφή προς την κυκλική οικονομία, η υλοποίηση ρεαλιστικών  λύσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και  η ενίσχυση της ανακύκλωσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Πατούλης

.

 

Ελέγξτε επίσης

Άνοδος της θερμοκρασίας-Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς: Οι κλιματιζόμενοι χώροι σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας προβλέπεται να φτάσουν στο εσωτερικό της …

Τα Περιοδικά μας