ΣΕΦ: Ζητά από το ΥΠΕΝ παράταση των προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά

Λόγω των προβλημάτων που απορρέουν από τα μέτρα προστασίας για τον COVID19, που έχουν επηρεάσει και την αγορά των φωτοβολταικών, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταικών απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, ζητώντας να δοθεί ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών που αφορούν συμβάσεις σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή.

«Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη υλικών για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η έλλειψη αυτή αφορά από φωτοβολταϊκά πλαίσια έως αντικεραυνικά συστήματα και ασφαλειοδιακόπτες απαραίτητους για την ασφάλεια των σταθμών. Είναι γνωστό σε όλη την αγορά ότι οι παραδόσεις εισαγόμενων υλικών έχουν καθυστέρηση τουλάχιστον 2 μηνών. Τα προβλήματα των εσωτερικών μεταφορών επιφέρουν επίσης μεγάλη καθυστέρηση στις παραδόσεις» αναφέρει ο ΣΕΦ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του, ο Σύνδεσμος, πολλά έργα δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι όροι σύνδεσης που έχουν λάβει (κάποιοι από τους οποίους λήγουν εντός του Φεβρουαρίου).

Ο ΣΕΦ ζητά από το ΥΠΕΝ να εξετάσει την περίπτωση να δοθεί ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών που αφορούν συμβάσεις σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.

Ελέγξτε επίσης

Επιστολή ΣΠΕΦ σε ΥΠΕΝ για άρση στρεβλώσεων στις επενδύσεις των φ/β

Για σημαίνουσες στρεβλώσεις στις επενδύσεις στα φωτοβολταικά, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικά (ΣΠΕΦ) απέστειλε …

Τα Περιοδικά μας