Σημαντικό έργο για τα λύματα στα Τρίκαλα

Στην περιοχή Πάσχου και την περιοχή Εργοστασίου Γάλακτος, η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) υλοποιεί ένα σημαντικό έργο, που θα λύσει το πρόβλημα σε πολλές οικίες, σε έκταση 511 στρεμμάτων: δυτικά της οδού Ριζαριού, ανατολικά του ποταμού Ληθαίου και βορείως της οδού Φουρνονησίων.

Το ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης θα καταλήγει σε υφιστάμενο φρεάτιο της ΔΕΥΑΤ, αντιμετωπίζοντας την αποχέτευση των λυμάτων σχεδόν στο σύνολο των εν λόγω περιοχών.

Για τους συνοικισμούς θα κατασκευαστεί  δίκτυο αγωγών συνολικού μήκους 8.937 μ. και συνολικά 213 φρεάτια ακαθάρτων και το έργο θα κατασκευαστεί  δίκτυο αγωγών συνολικού μήκους 8.937 μ. και συνολικά 213 φρεάτια ακαθάρτων.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.780.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Τα Περιοδικά μας