Συνεδρίασε το ΚΕΣΑ: Εγκρίθηκε μελέτη για Μονάδα Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Εκτός από την έγκριση για το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό,  η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ενέκρινε μεταξύ άλλων την αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων» στο Αγρόκτημα Σταυροχωρίου Κιλκίς.

Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην ανέγερση νέας μονάδας επεξεργασίας Επικινδύνων και Μη Επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην εκτός σχεδίου περιοχή στο Αγρόκτημα Σταυροχωρίου, του Δήμου Κιλκίς, συνολικού εμβαδού 16.12 στρεμμάτων.

Η νέα μονάδα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις βιομηχανίες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς και να παραλαμβάνει προς επεξεργασία στερεά απόβλητα και ιλύες (λυματολάσπη) και από άλλες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής.

Άλλες αποφάσεις του ΚΕΣΑ:

-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 23978/09.06.2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 244 AΠΠ/24.06.2010), με τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Κριεζώτου αρ. 11, στον Δήμο Αθηναίων, φερόμενο ως ιδιοκτησία της Εταιρείας “GRAND PRIX A.Ε. “

-Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Πουλοπούλου αρ. 7, στην περιοχή του Θησείου, στον Δήμο Αθηναίων, φερόμενο ως ιδιοκτησία της Εταιρείας «SK THISEIO ESTATE MON IKE».

 

 

Τα Περιοδικά μας