Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Tην Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,κ.  Χρ. Θεοδωρόπουλου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=36956:19i-synedriasi-p-s-2020&catid=123&Itemid=98

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν τα εξής:

Θέμα 6: Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας  και τη μείωση κόστους λειτουργίας».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Θέμα 8: Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο PHOSTIR – Community-based PHOtonics-based smart Sensing for real-time urban pollution monitoring Technologies in the mid-IR (PHOSTIR – Τεχνολογίες για καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της αστικής ρύπανσης, στηριζόμενες σε κοινοτικούς, έξυπνους αισθητήρες φωτονικής τεχνολογίας του μεσαίου υπέρυθρου φάσματος) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

Θέμα 9: Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο “LIFE CLIMAIR – Raising awareness on the effects and feedbacks between air pollution and climate change using IoT tools” (Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής & τη σχέση της με την ατμοσφαιρική ρύπανση με εργαλείο το Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

 

Ελέγξτε επίσης

Γ. Πατούλης με δήμαρχο Ζωγράφου: συζητήθηκε το έργο της υπογειοποίησης κάδων

Στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη με το δήμαρχο Ζωγράφου κ. Βασίλης Θώδας …