Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής: Στόχος η Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής. Στο μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετέχουν η Περιφέρειας Αττικής, το Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης και ο Δήμος Αθηναίων. Αντικείμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα είναι μεταξύ άλλων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισήμανε ότι πρόκειται για μια ιστορική  στιγμή, καθώς με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, «η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι της αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά ως βασικός μοχλός στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μας».

Στον Αναπτυξιακό Οργανισμό  ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, θα συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων.

Για τη σύσταση της απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 8 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλει τα 6 εκ. ευρώ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 1, 8 εκ. ευρώ και ο Δήμος Αθηναίων  200 χιλιάδες ευρώ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του επίσης για, τη σύσταση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή της στο Μετοχικό κεφάλαιο και τη παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κ.λπ.).

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αναδείχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου και ως μέλη από την Παράταξη Νέα Αρχή για την Αττική, ο Χ. Θεοδωρόπουλος, η Π. Λεονάρδου,η  Γ. Αδαμοπούλου και ο Ι. Πάρσαλης, με αναπληρωτές τους Θ. Κουτσογιαννόπουλο και Γ. Αγγελόπουλο. Από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» ορίστηκαν μέλη η Β. Λάσκαρη Κρασοπούλου και ο Γ. Γρίβας με αναπληρωτή τον Π. Χατζηπέρο. Από την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» ορίστηκε μέλος η Α. Αβραμίδου Λαμπροπούλου με αναπληρωτή τον Σ. Αδαμόπουλο. Το Δ.Σ. θα συμπληρωθεί με τέσσερα μέλη που θα οριστούν από το Περιφερειακό Ταμείο και με ένα μέλος από το Δήμο Αθηναίων.

Αντικείμενο του Οργανισμού

Σύμφωνα με την εισήγηση, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι δυνατό να προωθηθεί ευέλικτα και με διαφάνεια ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σημαντικές διεθνείς οικονομικές συνεργασίες.

Ειδικότερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο της εταιρείας θα είναι, μεταξύ άλλων,  η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, η μελέτη της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητάς της και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, κ.α

Ειδικότερα, οι άξονες που προβλέπονται είναι:

 

  1. Τουρισμός / Εξωστρέφεια
  2. Πολιτισμός / Αθλητισμός / Εκπαίδευση
  3. Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις
  4. Περιβάλλον / Ποιότητα Ζωής
  5. Υγεία
  6. Ψηφιακή Εποχή
  7. Μεταφορές
  8. Τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση έργων)
  9. Άνθρωπος / Κοινωνική Πολιτική

 

 

Ελέγξτε επίσης

Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος στην Ηλιούπολη: Επίσκεψη Γ. Πατούλη

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, το πρωί, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από το Δήμαρχο …