Αρχεία ετικετών:ΑΕΠΟ

Υγρά Απόβλητα και Βιομηχανία:Άρθρο του Απόστολου Καλδή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός με MSc στην Μηχανική Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τον Ν.4014/11, οι ‘βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις’ (9η Ομάδα της υπουργικής απόφασης 1958/2012) προκειμένου να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, αλλά και των μετέπειτα ελέγχων από …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας