Αρχεία ετικετών:ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η σχέση τους με τον τομέα των Πρώτων Υλών. Άρθρο του Χρ. Καβαλόπουλου, Γεν. Δν/τη ΣΜΕ

Για μία ακόμη φορά οι πρώτες ύλες έρχονται στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για το μέλλον της Ευρώπης. Η εξαγγελμένη Πράσινη Συμφωνία «Green Deal» και οι επιμέρους εξειδικευτικές πολιτικές καθορίζουν πλέον την αναπτυξιακή πορεία της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες και κατ’ επέκταση και την πολιτική για τις πρώτες ύλες. …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας