Αρχεία ετικετών:UTILITIES TECH OUTLOOK

Ελληνική διάκριση στην διαχείριση αποβλήτων

Ο Όμιλος TEDRA αναδείχθηκε ως μια από τις 10 καλύτερες εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ευρώπη. Το διεθνές περιοδικό τεχνολογίας «Utilities Tech Outlook», βράβευσε τον Όμιλο TEDRA για τις περιβαλλοντικές του υπηρεσίες, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες λύσεις που παρέχει σε βιομηχανίες. Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ecotec.

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας