Παρασκευή , 18 Σεπτεμβρίου 2020
Αυτοματοποιημένο πρότυπο προσομοίωσης

Το Calliope στην Ανδαλουσία

Η Ανδαλουσία, στην Ισπανία, προωθεί σύστημα πρόβλεψης, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Η πρωτοβουλία, που πήρε η αντιπροσωπεία της αυτόνομης ισπανικής περιφέρειας, θα επιτρέψει στους χρήστες να προβλέπουν τις χρονικές στιγμές, που η ατμοσφαιρική ρύπανση, θα ξεπερνά τα όρια συναγερμού. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο πρότυπο προσομοίωσης, που ονομάζεται Calliope, που προβλέπει την ατμοσφαιρική ποιότητα λαμβάνοντας υπόψη διάφορους ρύπους. Αυτό το «εργαλείο» θα είναι η πηγή ενημέρωσης του κοινού, εκ των προτέρων, για το πότε η ρύπανση θα είναι υψηλή. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον στην Ανδαλουσία, κ. Jose Juan Díaz Trillo, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, τονίζει ότι πρόκειται για σύστημα με υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.
Η μεθοδολογία, μπορεί να προβλέψει τα επίπεδα μόλυνσης για το όζον, το διοξείδιο του θείου, το διοξειδίο αζώτου, του μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς επίσης και των PM10, μέχρι και 48 ώρες, πριν
την αύξηση των επιπέδων των ρύπων.

Πηγή: Residuos, Ισπανία (www.revistaresiduos.com)

Ελέγξτε επίσης

Δείτε το βίντεο: Greek Wind Energy Anthem- Ελληνικό τοπίο και ανεμογεννήτριες.

  Όμορφες εικόνες από τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, αναδεικνύει το πρόσφατο βίντεο που δημιούργησε …