Παρασκευή , 18 Σεπτεμβρίου 2020

Το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο αναμένεται να ζητήσει να απαιτείται οι ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τον ετήσιο μέσο όρο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφορική μονάδα. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τα πλοία άνω των 5.000 τόννων να συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (“EU ETS”).

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της ΕΕ και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού οφείλουν να ευθυγραμμιστούν, έτσι όπως επισημαίνει η Επιτροπή σε πρόταση για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές ( ο κανονισμός “EU-MRV”).

Ωστόσο, τονίζουν πως ο ΔΝΟ δεν έχει κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς την επίτευξη μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

 

H ουσία 

Για την απεξάρτηση από τον ανθρακα στις μεταφορές, το ΕΚ πρόκειται να πιέσει για περισσότερο φιλόδοξες δράσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα εκπομπών CO2 στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών.

To ιστορικό
Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών παραμένει ο μοναδικός χωρίς συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παγκόσμια ναυτιλιακή δραστηριότητα εκπέμπει σημαντική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, και εκτιμάται ότι αγγίζει το 2-3% των συνολικών παγκόσιων εκπομπών. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες εκπομπές από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Το 2017, το 13% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ προήλθε από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.