Το SBC Greece: Κατατάχθηκε στην ανώτερη κατηγορία (Emerging member) του WorldGBC

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) κατατάχθηκε στην ανώτερη κατηγορία μέλους (Emerging member) του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (WorldGBC).

Σύμφωνα με το SBC GREECE, η κατάταξη αυτή είναι αποτέλεσμα αναγνώρισης και επιβράβευσης λόγω της ανάπτυξής του καθώς και της ηγετικής θέσης και συνεισφοράς του σε θέματα αειφορίας για το δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή θα δώσει στο φορέα πρόσβαση σε περισσότερους πόρους και χρηματοδότηση διευκολύνοντας την περαιτέρω επίτευξη των στόχων του οι οποίοι είναι να εκπαιδεύσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα αειφορίας και να ενεργήσει ως η βασική πηγή γνώσης και συλλογικής δράσης για τον μετασχηματισμό των κτιρίων και του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στο SBC GREECE να προσφέρει στα μέλη και τους συνεργάτες του δυνατότητες εκπαίδευσης και συνεργασίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα του WorldGBC.