Βιομεθάνιο όπως και με την ηλεκτροκίνηση: έρευνα της EBA προτείνει λύσεις στην απανθρακοποίηση των μεταφορών

Η Ευρωπαική Ενωση Βιοαερίου (European Biogas Association-EBA) εκπόνησε έρευνα στην οποία εμπεριέχεται ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με το δυναμικό του βιομεθανίου για την ταχεία απανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών και προτείνει πολιτικές για την διασφάλιση της μεγαλύτερης χρήσης του πράσινου καυσίμου.

Συγκεκριμένα, η έρευνα της European Biogas Association, εξέτασε 11 συγκριτικές μελέτες που αναλύουν τις εκπομπές μεταφοράς ανά τύπο καυσίμου και οι οποίες δείχνουν ότι το βιομεθάνιο μπορεί να φθάσει ακόμη και σε επίπεδα άνθρακα αρνητικά, μειώνοντας αισθητά το CO2 από τις μεταφορές.

Δείτε την έρευνα της European Biogas Association
ΕΔΩ

Σύμφωνα με την ΕΒΑ, η περαιτέρω ανάπτυξη του βιομεθανίου θα υποστηρίξει μια ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία εντός της Ευρώπης και θα παράσχει πρόσθετους πόρους για τους αγρότες από την παραγωγή ενέργειας.

Το Ecotec, σε επόμενο τεύχος του, θα αναφερθεί αναλυτικά στην έρευνα και θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για την διευκρίνιση των σημαντικών θεμάτων που θίγει η έρευνα της ΕΒΑ.

Πρόσφατος χάρτης της Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe) με το ποσοστό της χρήσης του βιομεθανίου στις οδικές μεταφορές της Ευρώπης.

Με βάση πραγματικά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοαερίου (EBA) καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να αναγνωρίσουν τον πολύτιμο ρόλο και τις δυνατότητες του βιομεθανίου, στη στρατηγική για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα, κι επιτρέποντας σε αυτό το πράσινο καύσιμο να συμβάλει στις πιο απαραίτητες ανάγκες του τομέα των μεταφορών, δημιουργώντας ίσους όρους με αυτούς για την ηλεκτροκίνηση.

Το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα μέλη της Ε.Ε.

Τα Περιοδικά μας