Ο οικισμός στη Λευκωσία

ZERO-PLUS: Οδηγός για τον σχεδιασμό οικισμών με μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας

Ένας οικισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο (York), ένας στην Ιταλία (Granarolo dell’ Emilia), ένας στη Γαλλία (Voreppe) κι ένας στην Κύπρο (Λευκωσία) θα αποδείξουν πως είναι εφικτό να σχεδιάζουμε Οικισμούς Μηδενικής Καθαρής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Μέσω του ευρωπαϊκού έργου ZERO-PLUS, δημιουργήθηκε ένας πλήρης οδηγός με την ιδέα, τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στους πιλοτικούς οικισμούς του έργου το οποίο έχει στόχο την επίτευξη ευρωπαϊκών οικισμών μηδενικής και θετικής ενεργειακής κατανάλωσης με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών.

Ο οικισμός στη Γαλλία

Ο Οδηγός εστιάζει στην προσέγγιση, τα οφέλη, τις δυνατότητες, τα εργαλεία, τις μεθόδους καθώς και τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στους τέσσερις πιλοτικούς οικισμούς (York – Ηνωμένο Βασίλειο, Granarolo dell’ Emilia – Ιταλία, Voreppe – Γαλλία και Λευκωσία – Κύπρος) του έργου. Οι οικισμοί κατασκευάστηκαν, τέθηκαν σε λειτουργία, κατοικήθηκαν, ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή και συλλογή δεδομένων που αφορούν την ενεργειακή τους απόδοση.

Ο οικισμός στο York στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Οδηγός αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α: Ιδέα. Παρουσιάζονται η προσέγγιση του ZERO-PLUS για οικισμούς Μηδενικής Καθαρής Κατανάλωσης Ενέργειας, τα τρία στάδια από τα οποία αποτελείται (Σχεδιασμός, Κατασκευή και Χρήση), τα οφέλη, η προστιθέμενη αξία, οι στόχοι που μπορεί να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής αυτής της προσέγγισης καθώς και η δυνητική κλίμακα εφαρμογής.

Τμήμα Β: Εργαλεία και Μέθοδοι. Παρέχεται μια αναλυτική περιγραφή των Μεθοδολογιών και των συνοδευτικών Εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου για καθένα από τα τρία στάδια: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Χρήση.

Τμήμα C: Τεχνολογίες. Παρουσιάζονται οι προηγμένες τεχνολογίες που εξετάστηκαν για χρήση στα πιλοτικά έργα του ZERO-PLUS, τα οποία συμπεριλαμβάνουν υψηλής απόδοσης μόνωσης και ψύξης αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS), καινοτόμα συστήματα παραγωγής ενέργειας,  βέλτιστη κλιματική διαχείριση των ανοιχτών χώρων στον οικισμό, καθώς επίσης την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε κάθε έναν από τους τέσσερις πιλοτικούς οικισμούς.

Ο οικισμός στην Ιταλία

Τα τρία ξεχωριστά Τμήματα του Οδηγού κυκλοφορούν επίσης σε τρία διακριτά φυλλάδια.

Ένθετο: Σχετικά με το έργο ZERO-PLUS

Η προσέγγιση του έργου έχει στόχο να συγκεντρώσει σχεδιαστές οικισμών, σχεδιαστές κτιρίων, κατασκευαστές, προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού, ειδικούς σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργολήπτες και ιδιοκτήτες κτιρίων, ώστε να συνεργάζονται από τα πρώτα στάδια μιας κατασκευής. Αποτελείται από τρία στάδια: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Χρήση με το καθένα να εμπεριέχει τη δική του ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων, καθώς επίσης τις δικές του μεθοδολογίες και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου για κάθε στάδιο. Εξασφαλίζεται μείωση του κόστους που επιτυγχάνεται μέσω της προσεκτικής επιλογής καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των οικισμών, καθώς και μέσω της ελάττωσης των αρχικών δαπανών.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.zeroplus.org

Ελέγξτε επίσης

Κύπρος: Προσπάθεια για τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο-Tα θέματα αιχμής στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες …

Τα Περιοδικά μας