πηγή BSM

Αειφόρα ναυτιλία με πλήρωμα που μειώνει το CO2

Η κατανάλωση καυσίμου και η μείωση των εκπομπών άνθρακα στα πλοία που διαχειρίζεται, αποτελέσαν το αντικείμενο συνεργασίας της από τη Γερμανία, με την εταιρεία λογισμικού Signol, με έδρα την Αγγλία. Μάλιστα, θα διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει, ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και την συμπεριφορά των μηχανών, δηλαδή η συμπεριφορά των πλοιάρχων και των αρχιμηχανικών, ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο οικονομικά ταξίδια.

«Ενώ η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο παγκόσμιας μεταφοράς με τις χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, εμείς στην BSM πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα είναι ακόμα τεράστιες», λέει ο Nick Topham, Διευθύνων Σύμβουλος της BSM Γερμανίας. “Εισάγοντας το πλήρωμά μας στον άμεσο αντίκτυπο των ενεργειών τους, ελπίζουμε ότι μπορούμε να τους οδηγήσουμε να κάνουν μετρήσιμες οικονομίες καυσίμου και CO2”.

Περισσότεροι από 60 πλοίαρχοι και αρχιμηχανικοί σε 28 πλοία θα λάβουν μέρος στο πιλοτικό έργο που ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου. Σε διάστημα έξι μηνών, κάθε μέλος του πληρώματος, θα λάβει εξατομικευμένους στόχους μέσω της εφαρμογής της Signol, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τις πρόσφατες επιδόσεις του πληρώματος. Κάθε εβδομάδα, οι συμμετέχοντες ναυτικοί θα λαμβάνουν ενημερώσεις για τα προσωπικά ορόσημα και τα επιτεύγματα μέσω της εφαρμογής. Μπορούν να αναθεωρήσουν ψηφιακά τα ταξίδια τους και την πρόοδο που έχουν σημειώσει στην απόδοση καυσίμου και να υποβάλουν τα προσωπικά τους σχόλια μέσω της εφαρμογής, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της λύσης.

Σημαντική αναμένεται να είναι η βοήθεια προς την προσπάθεια για οικονομικότερα ταξίδια, από λογισμικά που θα βελτιώνουν λειτουργίες των πλοίων και θα εξοικονομούν καύσιμο αλλά και διοξείδιο του άνθρακα.

 

Τα Περιοδικά μας