;

Ανανεώσιμη Ικαρία

KEIMENO:Μ.Σταθακόπουλος
ΦΩΤΟ: ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Ένα σημαντικό έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στην Ικαρία, από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ένα υβριδικό έργο, που θα ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Για το συγκεκριμένο έργο, μιλήσαμε με τον δρ. Ανας΄τασιο Γκαρή, διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας. «Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας αναπτύχθηκε με στόχο να αξιοποιήσει τις πλούσιες ενεργειακές πηγές του συγκεκριμένου νησιού, σε νερό και άνεμο. Πρόκειται για μια 100% custom made λύση, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις πάσης φύσεως ιδιαιτερότητες της Ικαρίας, όπως η διαμόρφωση του εδάφους, οι ενεργειακές ανάγκες, η υποδομή του υπάρχοντος δικτύου κ.λπ.» λέει στο Ecotec, o κ. Γκαρής. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ήδη έχει σχεδιάσει ένα σημαντικό πλάνο προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και το συγκεκριμένο έργο, στην Ικαρία, είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του πλάνου αυτού, μαζί με το φ/β πάρκο της Μεγαλόπολης.
Στην Ικαρία, η εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το συγκεκριμένο έργο, χαρακτηρίζεται πρωτοποριακό, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. Μάλιστα, αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες εφαρμογές, σε Ελλάδα κι εξωτερικό.
Το Υβριδικό Ενεργειακό Εργο Ικαρίας βασίζεται στον συνδυασμό δύο διαφορετικών μορφών ΑΠΕ:την αιολική ενέργεια και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Ο καινοτόμος συνδυασμός των δύο αυτών, φυσικών πόρων, στον οποίο η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέληξε μετά από μακροχρόνιες μελέτες, δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό θέμα της αποθήκευσης κι ελεγχόμενης διανομής της παραγόμενης ενέργειας. «Η λύση αυτή προέκυψε μετά από μακροχρόνια μελέτη και σχεδιασμό που πραγματοποίησε η εταιρεία μας και ακριβώς επειδή πληροί κριτήρια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ικαρία, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ένα επιτυχημένο μοντέλο, το οποίο θα αντιγράψουμε και θα εφαρμόσουμε και σε άλλα νησιά, στα οποία απαντώνται παρόμοιες συνθήκες.» επισημαίνει ο κ. Γκαρής. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, απαιτεί εξαρχής μελέτη και σχεδιασμό. Δίνει όμως, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, την προώθηση των ΑΠΕ, μέσα από καινοτόμες λύσεις.
Ετσι το 2010, έτος ολοκλήρωσης του έργου, θα μπορούμε να μιλάμε για την ενεργειακή αυτονομία της Ικαρίας, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό από την δύναμη της φύσης. ΤΟ Υβριδικό Ενεργειακό έργο Ικαρίας αποτελείται απο:

  -Δύο μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΜΥΗΣ) στις θέσεις Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα

 • Ένα αιολικό πάρκο στην θέση Στραβοκουντούρα
 • Δυο δεξαμενές νερού
 • Ένα αντλιοστάσιο
 • Το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου Αγίου Κυρήκου.

Τα επτά επιμέρους στοιχεία του έργου συνδυάζονται μεταξύ τους για την παραγωγή και μερική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:
SeparatorBetweenMainTexts

 1. Υδροηλεκτρική Ενέργεια
 2. Ο ΜΥΗΣ Προεσπέρας, ισχύος 1,05 MW εκμεταλλεύεται τις υπερχειλίσεις του υπάρχοντος ταμιευτήρα (θέση Πέζι) για την παραγωγή ενέργειας. Το νερό εξερχόμενο από τον πρώτο ΜΥΗΣ φορτίζει την παρακείμενη δεξαμενή. Στην συνέχεια κατευθύνεται στον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρα, ισχύος 3,1 MW, όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρόσθετης ενέργειας και καταλήγει στην δεύτερη κατά σειρά δεξαμενή.

 3. Αιολική ενέργεια
 4. Το αιολικό πάρκο, συνολικής ισχύος 2,4 ΜW, παράγει ενέργεια η οποία διοχετεύεται ως εξής:

  • Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
  • Στο αντλιοστάσιο, όπου χρησιμοποιείται για την μεταφορά νερού, από την κάτω στην επάνω δεξαμενή και την εκ νέου παραγωγής ενέργειας από τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας.

Ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση λειτουργίας της παραπάνω διαδικασίας, γίνονται πλήρως αυτοματοποιημένα, μέσα από το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου Αγίου Κυρήκου. Η ετήσια καθαρή παραγωγής ενέργειας του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας, φτάνει τις 10,96 GWh. Η ενέργεια αυτή, επαρκεί για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των ενεργειακών αναγκών του νησιού, για όλο το έτος, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη λειτουργίας του Θερμικού Τοπικού Σταθμού Παραγωγής, στον ʼγιο Κύρηκο.

H ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στο συγκεκριμένο έργο, όπου εκτός των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων θα προσφέρει μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, αύξηση της απασχόλησης, μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν στην πλειονότητα τους, από κατοίκξους του νησιού, ενώ θα βελτιωθούν σημαντικά και οι υποδομές του νησιού, ενώ θα δημιουργηθούν και νέες. Τέλος, αναμένεται το νησί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τον επιστημονικό και μη τουρισμό μέσα από την προβολή του συγκεκριμένου πρωτοποριακού έργου. Η συνολική επένδυση αναμένεται να φτάσει τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

ΕΝΘΕΤΟ-ΠΡΟΦΙΛ: Έργα ΔΕΗ Ανανεώσιμες 2007-8:

 1. ΜΥΗΣ Βορεινού, ισχύος 4,1 MW
 2. ΜΥΗΣ Ελεούσας, ισχύος 6,6 MW
 3. ΜΥΗΣ Γιτάνη, ισχύος 4,2 MW
 4. ΜΥΗΣ Αγίας Βαρβάρας, ισχύος 0,9 MW
 5. ΜΥΗΣ Σμοκόβου, ισχύος 10,4 MW
 6. Αιολικό Πάρκο Ξηρολίμνης ΙΙΙ, ισχύος 3,0 MW

ΕΝΘΕΤΟ-ΠΡΟΦΙΛ :ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

 • Επενδυτικό πλάνο, ύψους ?2 δισ. στα επόμενα 6 χρόνια
 • Ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έργων, που αξιοποιεί και τις 4 κύριες μορφές ΑΠΕ (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία) με 105 MW εν λειτουργία, 90 MW υπό ή κοντά σε κατασκευή και άλλα 320 MW με υψηλή πιθανότητα υλοποίησης. Επίσης εξετάζει άλλα έργα συνολικής ισχύος άνω των 1.000 MW
 • Τεχνογνωσία προερχόμενη από την πολύχρονη δραστηριοποίηση της μητρικής εταιρείας στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής
 • Καινοτόμες λύσεις
 • Σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Τεύχος: Ιανουάριος 2009

Ελέγξτε επίσης

Τι έγινε στη Σταμάτα-Ποιος είναι ο κίνδυνος για την Πέμπτη-Ποιοι είναι οι κλιματιζόμενοι χώροι στην Περιφέρεια Αττικής-Οδηγίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Σε μεικτή περιοχή, δάσους με κατοικίες, και νότια του νεκροταφείου της Σταμάτας, στις 11.39 το …

Τα Περιοδικά μας