Δήμος Καισαριανής: Αναβαθμίζει τους κοινόχρηστους χώρους με εξοικονόμηση ενέργειας, φύτευση και συστήματα ανακύκλωσης

Ο δήμος υπέβαλλε μελέτη στο Πράσινο Ταμείο η οποία αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στην πλατεία Αλεξάνδρου και στο πάρκο Ανδρέου Δημητρίου στην Καισαριανή.

Η μελέτη ύψους 227.217,60€ (με ΦΠΑ) υποβλήθηκε προκειμένου  να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020-Β΄, στο Μέτρο 2 του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση»

Στόχος των έργων είναι να δημιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δημόσιοι χώροι.

Πλατεία Αλεξάνδρου

Για την πλατεία Αλεξάνδρου προβλέπεται η σημειακή αποκατάσταση των φθαρμένων δαπεδοστρώσεων και των κατεστραμμένων χυτοσιδηρών σχαρών ομβρίων, όπως επίσης και η αμτικατάσταση του αστικού εξοπλισμού της πλατείας, όπως καθιστικά, καλαθάκια απορριμμάτων, βρύσες κλπ.

Στο κάτω τμήμα του πάρκου προβλέπεται η δημιουργία στεγασμένου χώρου περίπου 80,00μ² με εφελκυόμενες μεμβράνες που θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις γειτονιάς, πολιτιστικού, κοινωνικού  ή ενημερωτικού χαρακτήρα.

Θα ενισχυθούν οι φυτεύσεις γύρω από την πλατεία και θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία του συστήματος ποτίσματος.

Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων επί των υφιστάμενων ιστών με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου διαδρομών στο άλσος με δημιουργία χώρων καθιστικών. Οι διαδρομές διαστρώνονται με σταθερό χωμάτινο δάπεδο για την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης στο χώρο πρασίνου, ενώ τα καθιστικά αναπτύσσονται γύρω από δέντρα για φυσικό σκιασμό και δροσισμό.

Στο άλσος προβλέπεται και η δημιουργία στεγασμένου χώρου με όργανα γυμναστικής ενηλίκων.

Έχει προβλεφθεί η συντήρηση του συστήματος άρδευσης του πάρκου και οι απαραίτητες φυτοτεχνικές εργασίες για την συντήρηση και συμπλήρωση του πρασίνου.

Θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά σώματα επί των υφιστάμενων ιστών με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε εσοχή στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο και σε αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων αστικών αποβλήτων και ανακύκλωσης, θα τοποθετηθεί σύστημα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης (κάθετης) συμπίεσης.

Οι βυθιζόμενοι κάδοι θα αποτελέσουν πιλοτική εγκατάσταση τέτοιου είδους συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία τους και η αποτελεσματικότητά τους.

Τα Περιοδικά μας