ΕΛΕΤΑΕΝ για τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ την 16.7.2020 για τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού.

Η παρέμβαση περιορίζεται αποκλειστικά στα θέματα της αιολικής ενέργειας.

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, αναφέρεται στο ιστορικό του δημόσιου διαλόγου, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 για την ανάγκη χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην Αττική.
Καθώς και στην κατάθεση, εκ μέρους της ΕΛΕΤΑΕΝ, συγκεκριμένης πρότασης αίτησης για την εγκατάσταση τριών αιολικών πάρκων αποτελούμενων από 3 ανεμογεννήτριες το 2009, στη ΡΑΕ, αίτηση που επικαιροποιήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με το ν.4685/2020.

“To βασικό σκεπτικό της αίτησης είναι ότι οι ορεινοί όγκοι του λεκανοπεδίου Αττικής (Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα) αναπτύσσονται σε άμεση γειτνίαση και γύρω από τον αστικό ιστό της πόλης της Αθήνας. Έτσι η υλοποίηση, έστω και μικρών, αιολικών σταθμών στις περιοχές αυτές έχει επιδεικτικό σκοπό και πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στη διάδοση και εμπέδωση της ιδέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας µε στόχο τη διεύρυνση της αποδοχής τους από το ευρύ κοινό” αναφέρει στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, θα συμβάλει στην απομυθοποίηση και την εξοικείωση µε τις τεχνολογίες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας στο ευρύ κοινό για τα οφέλη της αιολικής ενέργειας.

“Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να οριοθετηθεί μέσω του Σχεδίου Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου” αναφέρει η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Ο χώρος αυτός προτείνει να είναι το πολύγωνο με συντεταγμένες κορυφών ως ακολούθως
(ΕΓΣΑ’87):

Όπως επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, η υπηρεσία της ΡΑΕ διαθέτει το πλήρη φάκελο της σχετικής αίτησης συμπεριλαμβανομένης της Προκαταρκτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Ελέγξτε επίσης

«Φωτογραφίζοντας τον Άνεμο στην Ελλάδα 2020»- οι νικητές του φετινού Διαγωνισμού Φωτογραφίας της ΕΛΕΤΑΕΝ

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας αποτύπωσε τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα και διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών …