Επιστολή ΣΠΕΦ σε ΥΠΕΝ για άρση στρεβλώσεων στις επενδύσεις των φ/β

Για σημαίνουσες στρεβλώσεις στις επενδύσεις στα φωτοβολταικά, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικά (ΣΠΕΦ) απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας έτσι ώστε με αναγκαίες πρωτοβουλίες που χρήζουν άμεσης προώθησης, με γνώμονα την διασφάλιση ισορροπίας στην αγορά των νέων φωτοβολταϊκών έργων. Τι ζήτα ο ΣΠΕΦ:

-«αιτούμεθα όπως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν χρεώνει στο προϋπολογιστικό κόστος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που εκδίδει τον ΦΠΑ, αλλά μόνο όταν εκδίδει στο τέλος των έργων το σχετικό Τιμολόγιο.  Εναλλακτικά, και αν ο ΔΕΔΔΗΕ πιέζεται οικονομικά από τον εκάστοτε ΦΠΑ που κατέβαλε για έργα Όρων Σύνδεσης που εκτέλεσε, θα μπορούσε να προβαίνει στο προσήκον μέτρο και σε τμηματικές τιμολογήσεις των επενδυτών ώστε να τον ανακτά.

-«Με δεδομένο ότι πλέον τα χρονικά περιθώρια σχετικώς με τον επικείμενο διαγωνισμό είναι ασφυκτικά, ως ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης του δικαίου των επενδυτών και της μη αναδρομικότητας του ν. 4602/2019, ζητούμε στο κριτήριο του να μην προσμετρώνται έργα που έχει αιτηθεί Προσφορά Σύνδεσης ένας επενδυτής στον ΔΕΔΔΗΕ πριν την δημοσίευση του εν λόγω Νόμου.  Τούτο διότι όσοι είχαν αιτηθεί Προσφορά Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ για νέα Φ/Β έργα πριν τις 28/2/19, μη γνωρίζοντας τον επερχόμενο αυτό Νόμο, εξάντλησαν το δικαίωμα τους σε έργα εκτός διαγωνισμών σε εν τέλει πολύ λιγότερα kW κατά κεφαλήν, από όσους τα αιτήθηκαν μετά την 28/2/19 και μέχρι 31/12/20 και που επεδίωξαν το μέγιστο των 2×500 kW κατά κεφαλήν εκτός διαγωνισμών.

Αιτούμαστε και προτείνουμε λοιπόν με τροπολογία άμεσα να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο στην υποπαράγραφο 3α της παρ. 7 (α) του άρθρου 72 του ν. 4602 ως εξής: «Στο κριτήριο των 2 έργων δεν προσμετρώνται αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης που έχουν κατατεθεί πριν την δημοσίευση του παρόντος Νόμου».

 

Επίσης για λόγους συμμετρίας αλλά και απάλειψης κάθε αναδρομικότητας του ν. 4602/2019 ο ΣΠΕΦ προτείνει όπως η ημερομηνία ορόσημο της 28/2/19 που προβλέπεται στην περιπτ. ββ της υποπαρ. β της παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4602 να αντικατασταθεί από την φράση «από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου».

– Ο ΣΠΕΦ ζητά άνοιγμα Πελοποννήσου για έργα ιδιωτών επενδυτών ΑΠΕ συνολικά 50 MW και όχι μόνο Ενεργειακών Κοινοτήτων: «Όπως γνωρίζετε η περιοχή της Πελοποννήσου συνεχίζει να θεωρείται κορεσμένη δυνάμει της Απόφασης ΡΑΕ 699/2012, παρά την νεότερη Απόφαση 663/2019 της ΡΑΕ περί των πρόσθετων περιθωρίων απορρόφησης ισχύος που κατανεμήθηκαν ανά τεχνολογία.

Επιπλέον με τον ν. 4546/2018 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης δόθηκε επιλεκτικά υπέρ των Εν.Κοιν. περιθώριο 30 MW για νέα έργα ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, το οποίο με μεταγενέστερη τροπολογία το 2020 από την Κυβέρνηση σας, επαυξήθηκε στα 50 MW. Τα έργα μάλιστα των Εν.Κοιν. αυτά, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, θα λάβουν προνομιακή ΤΑ εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών ΡΑΕ. Την ίδια στιγμή οι ιδιώτες επενδυτές παραμένουν ερμητικά αποκλεισμένοι ως συμμετέχοντες δεύτερης διαλογής.

Αιτούμαστε λοιπόν όπως με τροπολογία άμεσα δοθεί κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περιθώριο 50 MW και για τους ιδιώτες επενδυτές ΑΠΕ στην περιοχή της Πελοποννήσου και κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου Αττικής».

Όπως καταλήγει η επιστολή του ΣΠΕΦ, η αγορά των νέων ΑΠΕ «βαίνει πλέον ολοταχώς προς ένα ολιγοπωλιακό πεδίο σχεδόν αποκλειστικά καθετοποιημένων μεγάλων παικτών. Το μόνο ζήτημα που πλέον τίθεται είναι στο αν θα υπάρξει λίγος ακόμα χώρος για διασπορά και μικρομεσαίων παικτών».

Ελέγξτε επίσης

K. Σκρέκας: Συμμετοχή στην 3η Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας της Ένωσης για την Μεσόγειο-ΑΠΕ και φυσικό αέριο σε πρώτο πλάνο…

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια, Kadri Simson, η Υπουργός …

Τα Περιοδικά μας