Επιστολή ΣΠΕΦ, σε ΥΠΕΝ-ΡΑΕ με προτάσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους αποκλίσεων μονάδων και χαρτοφυλακίων ΑΠΕ, ιδίως του ΣΠΗΕ-ΣΕΣΤ του ΔΑΠΕΕΠ.

Για την αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού των αποκλίσεων που επιβαρύνουν τον ΕΛΑΠΕ, ο ΣΠΕΦ έστειλε επιστολή με προτάσεις προς ΥΠΕΝ και ΡΑΕ, με κοινοποίηση στον ΔΑΠΕΕΠ, σε συνέχεια της αποτυχίας του μοντέλου Target Model όπως εφαρμόζεται από 1/11/20 στη χώρα μας να διαμορφώσει ρεαλιστικά επίπεδα τιμών στις αγορές εξισορρόπησης. Η επιστολή αναφέρει, μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε με την έναρξη της λειτουργίας των αγορών του Target Model, το διάστημα μόλις από 1/11 έως 6/12/20 με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ έχουν δαπανηθεί στην αγορά Ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης 100 εκατ. ευρώ για 393 GWh και στην Καθοδική Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για μείωση παραγωγής κατά 409 GWh, όταν τα προηγούμενα χρόνια ο λογαριασμός προσαυξήσεων σε ετήσια βάση κινείτο περί τα 200 εκατ. ευρώ.  Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως τα 120 εκατ. ευρώ αυτά σε μόλις 36 ημέρες φέτος με το Target Model, δαπανήθηκαν για να έχει το σύστημα εν τέλει 16,1 GWh λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια».

Σε ότι αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) ειδικότερα και εν προκειμένω για τα έργα με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ που διαχειρίζεται εκ του νόμου ο ΔΑΠΕΕΠ, ο ΣΠΕΦ υπολογίζει πως ο ΕΛΑΠΕ επιβαρύνεται με δυσθεώρητο κόστος για ευθύνη εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου αυτού, που φθάνει τα 12+ ευρώ/MWh μεσοσταθμικά για την περίοδο 1/11 – 6/12/20 και μάλιστα με εκρηκτικά αυξητικές τάσεις σε επίπεδο ανά εβδομάδα (την εβδομάδα 30/11-6/12 που το μοναδιαίο κόστος έφθασε το ύψος της Τιμής Εκκαθάρισης της Προημερήσιας αγοράς ο ΕΛΑΠΕ δεν είχε καθόλου έσοδα από την αγορά παρά το ρεύμα που πούλησε).

«Το επίπεδο κόστους αυτό ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ του χαρτοφυλακίου του ΔΑΠΕΕΠ καθιστά τον ΕΛΑΠΕ μη βιώσιμο και μάλιστα για έργα με ΣΠΗΕ-ΣΕΣΤ που εκ του ν. 4414/2016 και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής νομοθεσίας δεν έχουν καν υποχρεώσεις εξισορρόπησης» αναφέρει ο ΣΠΕΦ και εισηγείται όπως υιοθετηθεί και ενεργοποιηθεί άμεσα μια τέτοια πρόβλεψη και υπό το Target Model και τούτο όχι για να αποφύγουν οι ΑΠΕ και τα χαρτοφυλάκια τους στις αποκλίσεις το σκέλος του αντιλογισμού στην αξία της ΤΕΑ των υπερδηλώσεων/υποδηλώσεων των προγραμμάτων παραγωγής τους ως προς την πραγματική έγχυση τους, αλλά για να μην υπολογίζεται για την παραμικρή κάθε φορά απόκλιση που θα βρίσκεται εντός του εύρους +/-TOLRES επιπρόσθετο κόστος τιμολογούμενο στην Τιμή Αποκλίσεων, η οποία και ανέρχεται πλέον συχνά σε εξοντωτικά επίπεδα χιλιάδων ευρώ ανά MWh.

«Δηλαδή αιτούμαστε να καταβάλλεται κανονικά ως Α’ Σκέλος ο αντιλογισμός της υπερδήλωσης/υποδήλωσης που αφορά στο γινόμενο:

(Εγχυθείσα Ενέργεια – Πρόγραμμα Παραγωγής) x ΤΕΑ  ώστε οι οντότητες αυτές να συνεχίσουν να πληρώνονται επί των πραγματικών MWh που έγχυσαν στο σημείο σύνδεσης, αλλά να αποφεύγεται για αποκλίσεις εντός του ορίου +/-TOLRES το πρόσθετο Β’ Σκέλος κόστους (ποινή) που προκαλεί το γινόμενο:

(Εγχυθείσα Ενέργεια – Πρόγραμμα Παραγωγής) x (Τιμή Αποκλίσεων – ΤΕΑ)»

Εξυπακούεται πως το μέγεθος TOLRES που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ χωριστά ανά τεχνολογία tech και το επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος Pinst της Μονάδας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετέχει απευθείας στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του Χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αντίστοιχα, θα οριστεί έτσι ώστε να μην προκύπτουν και πάλι υπέρογκα κόστη ευθύνης εξισορρόπησης για τις εν θέματι οντότητες και που δεν μπορούν να τα αντέξουν.

«Δεν υπάρχει καμία λογική οι ΑΠΕ να πληρώνουν ποινές εξισορρόπησης βάσει τιμών αποκλίσεων που είναι προκλητικά πολλαπλάσιες της ΤΕΑ στην Προημερήσια.  Δηλαδή τι αλλάζει σε λιγότερο από 24ώρες και η ίδια μονάδα αερίου τιμολογεί το ρεύμα στην αγορά εξισορρόπησης στα 4,000 ευρώ/MWh όταν στην Προημερήσια το προσέφερε προς 60 ευρώ/MWh;  Μήπως ξέμεινε η χώρα από αέριο;  Άδειασε η Ρεβυθούσα;  Έγινε πόλεμος; Τίποτα από αυτά…  Πρόκειται για απλή κερδοσκοπία!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΣΠΕΦ, στην επιστολή του.

Επίσης προτείνει: Εναλλακτικά ή και συνδυαστικά με την ανωτέρω εισηγούμενη τροποποίηση του Κώδικα, προτείνουμε ο ΕΛΑΠΕ για το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με ΣΠΗΕ-ΣΕΣΤ που διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ αλλά και για τις μονάδες και χαρτοφυλάκια ΑΠΕ με ΣΕΔΠ που λειτουργούν προσωρινά με το καθεστώς του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΒΑΠ) κατά μόνας ή σε άλλους ΦοΣΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4414/2016, το Β’ Σκέλος αποκλίσεων τους να μην επιβαρύνει τον ΕΛΑΠΕ, τουλάχιστον έως ότου οι ΤΕΔ αποκτήσουν επαρκή ρευστότητα ή/και συζευχθούν οι αγορές εξισορρόπησης με άλλων γειτονικών χωρών.

«Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, όπου ο ΕΛΑΠΕ κινδυνεύει να καταρρεύσει υπό τον παραλογισμό του υπέρογκου κόστους εξισορρόπησης που τροφοδοτείται από τιμές αποκλίσεων συχνά χιλιάδων ευρώ ανά MWh εκ των παντελώς ανώριμων αυτών αγορών και που την εβδομάδα 30/11-6/12 ο λογαριασμός έφθασε να έχει αρνητικό οικονομικό ισοζύγιο από την αγορά για τις MWh που εγχύθηκαν από έργα ΑΠΕ με ΣΠΗΕ-ΣΕΣΤ και που οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι.  Πολλώ δεν μάλλον όταν τα έργα με ΣΠΗΕ-ΣΕΣΤ δεν έχουν καν υποχρεώσεις εξισορρόπησης» καταλήγει η επιστολή του ΣΠΕΦ.

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

ΥΠΕΝ: Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»

Το ΥΠΕΝ, ενόψει έναρξη των εργασιών για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δίνει διευκρινήσεις, μέσα από …

Τα Περιοδικά μας