Φωτοβολταικά στο Άγιον Όρος

Προκήρυξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καλεί όσους ενδιαφερόμενους της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπως δηλώσουν συμμετοχή σε πρόγραμμα αξιοποίησης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, που πραγματοποιήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ (7/9 ημερομηνία έναρξης και 31/12 ημερομηνία λήξης), στο Άγιον Όρος, οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται σήμερα κυρίως με τη λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο Diesel, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και εκτεταμένη χρήση καύσης βιομάζας (ξύλου) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη χερσόνησο του Αγίου Όρους δεν υπάρχει σύνδεση ή πρόβλεψη για σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, δεν υφίσταται δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε Ιερά Μονή είναι ενεργειακά ανεξάρτητη.

Τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν από τα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα είναι τα εξής:

– Υψηλές εκπομπές CO2.

– Ηχορύπανση από την λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τα οποία πολλές φορές είναι παλαιά με πολύ θόρυβο και χαμηλή απόδοση.

– Σημαντική δαπάνη αλλά και δυσκολίες για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων.

– Δυσκολία κάλυψης των σταδιακά αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει:

– Στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και στην βελτίωση της αποδοτικότητας κατά την παραγωγή ενέργειας,

για τις ανάγκες των κτιρίων του Αγίου Όρους.

– Στη μείωση των εκπομπών του CO2 κατά την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των Ιερών Μονών, μέσω της χρήσης ΑΠΕ.

– Στην προστασία του μοναδικού φυσικού και περιβαλλοντικού δυναμικού του Αγίου Όρους (το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ζώνη Natura 2000 και είναι ενταγμένο στο κατάλογο των μνημείων της UNESCO).

– Στην κάλυψη των απαιτήσεων σε ενέργεια εντός των Ιερών Μονών, οι οποίες φιλοξενούν όλο το χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών .

 

OI ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων.

– Κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την συγκέντρωση, μεταφορά και διανομή της παραγόμενης ενέργειας στον τόπο

κατανάλωσης.

– Εγκατάσταση διατάξεων αποθήκευσης και ρύθμισης της διάθεσης της ενέργειας

 

Περισσότερα ΕΔΩ:

Ελέγξτε επίσης

Επιταχύνεται η χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης Σταθμών ΑΠΕ από τον ΔΕΔΔΗΕ

Τροποποιείται το πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ …