Γαλλία-Ελλάδα: Ανταλλαγή εμπειριών στο χωροταξικό σχεδιασμό-Διαδικτυακή μετάδοση από το Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Boulogne sur Mer (ULCO), ημερίδα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών (μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας) σε διάφορα θεματικά πεδία του χωρικού σχεδιασμού, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, από τις 9.00 ως τις 17.30.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου στην ιστοσελίδα του www.ifg.gr ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει καθοριστικό ρόλο.

Πρόγραμμα Ημερίδας 1

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  διοργανώνει σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Boulogne sur Mer, (ULCO), ημερίδα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών (μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας) σε διάφορα θεματικά πεδία του χωρικού σχεδιασμού όπως, η διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, η σχέση της χωροταξίας με τις νέες τεχνολογίες και την κλιματική αλλαγή,  κ.α.

Η ημερίδα αυτή μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Γαλλίας, η οποία διαθέτει μακρά παράδοση στα θέματα του χωρικού σχεδιασμού, και Ελλάδας, φιλοδοξεί να αναδείξει  τη σημασία του χωρικού σχεδιασμού ως μέσου για την επίλυση των σύνθετων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων και στη δημιουργία μιας «νέας χωροταξικής σκέψης», στην κατεύθυνση επίλυσης των σημερινών προβλημάτων.

Πρόγραμμα Ημερίδας 2

 

Επιστημονική Επιτροπή:

 

Ελλάδα:

-Ανέστης Γουργιώτης (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας),

-Δημήτρης Σταθάκης(Πρόεδρος Ελληνικού Κτηματολογίου),

-Γεώργιος Τσιλιμίγκας (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Αιγαίου),

-Μάριος Χαϊνταρλής (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

 

Γαλλία:

-Philippe Deboudt (Καθηγητής UCLO),

-Bernard Drobenko (Ομότιμος Καθηγητής TVES-ULCO),

-Vincent Herbert (Καθηγητής TVES),

-Christophe Gibout (Καθηγητής ULCO, TVES)

 

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Ανέστης Γουργιώτης (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Μάριος Χαϊνταρλής

(Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Bernard Drobenko (Ομότιμος Καθηγητής

TVES-ULCO), Vincent Herbert (Καθηγητής TVES), Electre Mauche (IFG), Mohamed Rochdi (IFG)