Κοινωνική ένταξη και ανακύκλωση

Το 2ο Forum για το πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο δήμο Ελευσίνας» διοργανώνεται την Δευτέρα, 3 Ιουνίου,
στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), που είναι ένας από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Θριάσιος.

Σκοπός της ενημέρωσης και των παρουσιάσεων, είναι η προώθηση στην απασχόληση περίπου 80 ανέργων, προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα με θρησκευτικές πληθυσμιακές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια) της περιοχής που ορίζεται από το Δήμο Ελευσίνας.

Το Forum θα ξεκινήσει το πρωί (10.30) και θα ολοκληρωθεί με την συζήτηση ομιλητών και εκπροσώπων του δήμου Ελευσίνας με τους ωφελούμενους του
έργου για τις δυνατότητες απασχόλησης στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας.

Εταιρείες του τομέα της ανακύκλωσης, με δραστηριότητα στην περιοχή του Θριασίου θα παρουσιάσουν τις δράσεις του, όπως: «Παρουσίαση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης της εταιρείας Τσιμέντα ΧΑΛΥΨ» από τον
Ευστράτιο Κολυφέτη, Διευθυντή Αειφόρου Ανάπτυξης της εταιρείας ΧΑΛΥΨ, «Παρουσίαση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης της εταιρείας POLYECO μέλους του ΠΑΣΕΠΠΕ», μέλος του ΠΑΣΕΠΠΕ» Ναταλία Μαθιανάκη, Msc Environmental Engineer, Εκπρόσωπος της POLYECO κ.α

Στο ίδιο Forum θα αναλύσει τα αποτελέσματα της Συμβουλευτικής του προγράμματος εκπρόσωπος του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) ενώ οι εκπρόσωποι της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Φίλιππος Κυρκίτσος και Αντιγόνη Δαλαμάγκα θα μιλήσουν για τις δυνατότητες απασχόλησης στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.

Ο υπεύθυνος του συντονιστής φορέα Headway, κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Συμβουλευτικής του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.paseppe.gr/library/downloads/Docs//%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3%201.pdf

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας