Οι «8» υποψήφιοι για τα απόβλητα

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ανακοίνωσε τα ονόματα των διαγωνιζόμενων για την κατασκευή του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ».

Υπέβαλαν φακέλους προσφορών οκτώ διαγωνιζόμενοι, είτε μεμονωμένα, είτε σε κοινοπρακτικά σχήματα.

Πρόκειται για την :

-Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

-Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΔΕΗ ΑΕ

-Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

-Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP NV-INTRAKAT AE – ENVITEC AE

-Εταιρεία NOVAERA HELLAS AE

-Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ

-Ένωση Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

-Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

Ελέγξτε επίσης

ΕΟΑΝ: Ημερίδα με τα αποτελέσματα του Έργου LIFE-ReWeee

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, από τις 10.00 -14.00, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ως …